Coronacrisis, nu en later…..

op zondag, 21 juni 2020

De Coronacrisis is nog steeds gaande. Wat de toekomst zal brengen is onduidelijk. Voorlopig zullen we met de beperkingen moeten omgaan van de anderhalve meter samenleving en ons leven wat anders inrichten. Maar wat als de crisis eenmaal voorbij is straks. Gaan we dan terug naar de oude leefstijl of zien we in dat het ook ander kan/moet. Hoe gaan we daar mee om? De redactie van Centraal Contact kan zich voorstellen dat daar toch wel over wordt nagedacht. Daarom zijn wij erg benieuwd hoe onze gemeenteleden hier over denken. Niet alleen kerkelijk maar ook maatschappelijk.

Wij zouden u willen uitnodigen te reageren op de stelling:

“de samenleving zal na de crisis voorgoed veranderd zijn…..of toch niet”.

U kunt uw reactie sturen naar: stelling@centraalcontact.nl.

Deze reactie mag maximaal 250 woorden groot zijn want de redactie zal uit de inzendingen een leesbare compilatie maken. Kort en bondig dus. Er zal dan ook niet letterlijk overgenomen worden wat u schrijft. En er wordt ook niet met naam en toenaam geciteerd, op z’n hoogst met initialen. Mocht u niet beschikken over internet maar toch willen reageren dan kunt u wellicht de hulp inroepen van een helpende hand. Of uw reactie op papier in de brievenbus (laten) doen bij één van de redactieleden.

De redactie van CC ziet uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Evert NieuwkoopCoronacrisis, nu en later…..