Wijk Dorpskerk en maatregelen i.v.m. corona

op maandag, 16 maart 2020

22 mei:

Langzaam uit de lockdown

Op 11 mei vergaderde de wijkkerkenraad. Het belangrijkste agendapunt betrof de coronamaatregelen. Langzamerhand wordt de lockdown-situatie ook voor de kerken versoepeld. We hebben de volgende routekaart uitgedacht:

  • In mei woont u de diensten nog via YouTube, de kerkomroep of kerktelefoon bij. Dat kunt u blijven doen, ook na 1 juni en 1 juli. Nieuw is dat we op 7, 14, 21 en 28 juni dertig mensen per ochtenddienst gaan toelaten. Dus als u in juni graag weer eens een dienst wilt bijwonen in de kerk, kunt u dat bij voorkeur via e-mail kenbaar maken bij de scriba, Nanda van den Berg, scriba@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl. Kunt u niet e-mailen, belt u haar dan op na 17 uur (06-58745189). Geeft u dan ook aan met hoeveel personen u wilt komen en een voorkeur voor een ochtend- of avonddienst. De scriba zal dan op volgorde van aanmelding uitnodigingen verzenden voor één van de ochtend- of avonddiensten in juni.
  • Na 1 juli mogen we tot 100 personen in een dienst toelaten, zoals het er nu naar uitziet. Het plan is om de gemeente in groepen te verdelen waarbij de groepen om de beurt de diensten bijwonen en op de andere zondagen de dienst thuis meebeleven. Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u in de volgende CC. We hopen dan ook de kindernevendienst weer op te starten.
    Voor alle scenario’s geldt dat de inmiddels welbekende richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Komt u alleen als u en uw huisgenoten geen klachten hebben die kunnen wijzen op het virus. Zo hopen we langzamerhand toe te werken naar het elkaar weerzien in de kerk!

21 maart:

De komende diensten kunt u helaas niet lijfelijk in de Dorpskerk bijwonen.

Maar met een paar ambtsdragers willen we ze wel houden en kunt u ze thuis meebeleven!
Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en vul in het zoekveld ‘Vind uw kerk’, ‘pijnacker dorpskerk’ in. De rest wijst zich dan vanzelf. Of klik op onderstaand logo van de kerkomroep. U hoeft niet in te loggen!

Wij zullen tijdens deze dienst voor het eerst een experiment doen met zowel beeld als geluid via een YouTube livestream. Daarvoor klikt u vanaf ca 9:50 op onderstaand YouTube logo. U komt dan (als alles goed gaat) direct bij de Dorpskerk uit, waar u de dienst dan ‘live’ kunt volgen.

16 maart, 18:00 uur:

De komende diensten kunt u helaas niet lijfelijk in de Dorpskerk bijwonen.

Vanavond (maandagavond 16 maart) is er een bespreking waarin we bekijken of wij ook onze diensten met zowel beeld als geluid via een livestream kunnen uitzenden. We stippelen uit op welke tijdstippen we de kerk openstellen. Om daar te bidden, koffie te drinken of voor een pastoraal gesprek.

Voor ouderen die met hun boodschappen omhoog zitten denken we aan een boodschappendienst. Zo is er meer. Ga naar de website van onze gemeente. Begin bij Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw, en vervolgens naar wijkgemeente Dorpskerk. Hebt u suggesties, stel ons ervan in kennis!

15 maart, 23.55 uur:

Diensten Dorpskerk voorlopig opgeschort, nadere informatie volgt.

15 maart, 15:00 uur:

Coronavirus

De berichten volgen elkaar snel op, besluiten worden ingehaald door nieuwe feiten. Het is een onzekere tijd op een schaal en wijze die we in ons land niet kennen. Ook wat er in dit bericht over de diensten staat kan alweer achterhaald zijn. Voor het laatste nieuws raadpleegt u op de website wat er bij de Dorpskerk staat, of belt u de scriba, Nanda van den Berg, ná 18.00 uur. (tel.nr. staat in Centraal Contact)

Vanuit de innerlijke overtuiging dat het juist in deze crisis heilzaam kan zijn samen te komen om te bidden, te zingen en evangelie van Jezus Christus te horen, hebben we besloten de erediensten toch voortgang te doen vinden. We hopen dat u een boven de tijd uitgaande troost zult vinden in Hem, die zich voor ons heeft ingezet en wiens bezit(!) wij mogen zijn.     

Maakt u uw eigen afweging of u komt. Wanneer u verkouden bent, grieperig of zich zwak voelt, raden we u af te komen. Er is geen crêche, kindernevendienst of tienerkerk. Er zullen geen collectezakken worden doorgegeven. De collecten zullen bij de uitgang worden gehouden. Ook het koffiedrinken na de dienst wordt opgeschort.
De resterende diensten tot en met 5 april zijn voor alle leeftijden en alle gemeenteleden. Met welke letter uw achternaam begint, speelt in tegenstelling tot wat in de dienst op 15 maart gemeld werd geen rol meer. Er waren die ochtend net in de vijftig kerkgangers, we bleven ‘vanzelf’ beneden de maximale honderd kerkgangers.

Alle diensten kunnen ook thuis beluisterd worden via www.kerkomroep.nl. Klik daarvoor op onderstaand logo, of ga naar www.kerkomroep.nl en vul in het zoekveld in ‘pijnacker dorpskerk’ in. De rest wijst zich dan vanzelf. U hoeft niet in te loggen!

ds. Treuren

De diensten in de Dorpskerk beluisteren via een tablet of smartphone

Voor bezitters van een tablet of smartphone bestaat ook de mogelijkheid om de kerkdiensten via een app te beluisteren.
Ga daarvoor naar de Play Store (Android toestel) of iTunes (Apple toestel) en zoek op ‘kerkomroep’. Download vervolgens de betreffende app en selecteer tot slot de gewenste plaats en kerk.

Kijk ook eens op de pagina Kerkomroep van de Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Evert NieuwkoopWijk Dorpskerk en maatregelen i.v.m. corona