Kerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus [UPDATE 30-5-2020]

op zaterdag, 30 mei 2020

Ook in deze onzekere tijden, willen we als Kerk Delfgauw vasthouden aan onze roeping: God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Dat houdt ook in dat we proberen de lofzang gaande te houden, blijven delen met onze naaste, en proberen dit alles op een verstandige en bezonnen wijze te doen (2 Timotheüs 1:7).

Concreet betekent dit dat de kerkenraad haar afweging  baseert op de morele regel (vermijd drukte, houd anderhalve meter afstand), de wettelijke regel (religieuze bijeenkomsten mogen plaatsvinden met maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers, vanaf 1 juli waarschijnlijk bijeenkomsten mogelijk tot 100 personen), en de richtlijn van de PKN.

In de kerkdiensten van 7, 14 en 28 juni willen we als Kerk Delfgauw graag weer met meer mensen samenkomen in de kerkdienst. Via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven kun je opgeven als je een van deze kerkdiensten wilt bezoeken, uiterlijk woensdag 3 juni. Lukt het niet om dit online te doen, dan kun je bellen naar gastvrouw Jolanda van Wijk: 06-39120139. De kerkenraad gaat proberen zoveel mogelijk verschillende mensen de kans te geven weer eens naar de kerk te komen. Vrijdag 5 juni krijg je bericht over wanneer je kunt komen.

We vinden het heel fijn om je weer eens in de kerkdienst te verwelkomen. Vanwege het coronavirus is er een heel rijtje aan maatregelen om dit veilig te doen.

  • In de kerkdienst in juni mogen 30 bezoekers plaatsnemen, exclusief medewerkers met een taak.
  • De bezoekers blijven op anderhalvemeter afstand van bezoekers uit een ander huishouden. Bezoekers uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten. Uiteraard kun je alleen komen als je geen gezondheidsklachten hebt. Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM
  • Er is nog veel onduidelijk over het virus. Bijvoorbeeld of zingen bijdraagt aan de verspreiding. De uitslag van een onderzoek hierover wordt eind juni verwacht. Vandaar dat er in juni niet samen wordt gezongen in de kerkdienst. Je kunt wel meebewegen of neuriën. En we gaan op zoek naar nieuwe vormen zodat je mee kunt doen.
  • Voor de kinderen van bezoekers is er kinderkerk. Voor de peuters en baby’s is er peuterkerk. De kinderen en peuters hebben een aparte ingang, via de nooduitgang aan de Schimmelpenninck van der Oyeweg. Voor de kerkdienst kunnen ze buitenom worden gebracht. Na de kerkdienst kunnen ze buitenom worden opgehaald.
  • Na de dienst is er gelegenheid om elkaar buiten op het plein voor de kerk te ontmoeten en wat te drinken. Uiteraard ook daar op veilige afstand.

De livestream blijft gewoon bestaan. Dus als je wel graag mee wilt zingen, kun je de dienst vanuit huis meebeleven via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Ook zijn we aan het experimenteren met bijeenkomsten in kleine groepen in de buitenlucht (werktitel ‘flipping the church’). Daarover meer in een later bericht.

We hopen dat er in de diensten van juli weer meer mogelijk is. Als we daarover een besluit genomen hebben, zullen we daar weer over communiceren. De dienst van 21 juni is een gezamenlijke livestreamkerkdienst met de drie PKN-wijken van Pijnacker, daarom valt die dienst buiten de reserveringen voor juni.

Bezoekers mogen alleen komen als ze niet ziek zijn, volgens definitie van de aanwijzingen van het RIVM. Dit geldt ook voor hen die een taak hebben in de dienst. Kun je je taak niet uitvoeren, probeer dan zelf te ruilen en geef dat tijdig door via het rooster@kerkdelfgauw.nl. Mocht ruilen niet lukken, neem dan contact op met scriba Marijke Mourits. Kinderkerkmateriaal is door de ouders te downloaden op de website. De Talenten en de Tienerkerk komen bijeen via Zoom. Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code in de livestream.

Vanaf 1 juni kan het kerkgebouw ook weer gebruikt worden voor andere kerkelijke activiteiten van Kerk Delfgauw, tot 30 personen. We denken aan vergaderingen van de kerkenraad en commissies, gebedsbijeenkomsten, GemeenteGroeiGroepen, jeugdwerk. Kijk bij een bijeenkomst wel eerst of deze niet kan worden uitgesteld, digitaal kan plaatsvinden, of in de buitenlucht gehouden kan worden (dat is veel veiliger dan ergens binnen). Als dan toch besloten wordt om in de kerk bijeen te komen, zal er per bijeenkomst vooraf goed nagedacht moeten worden hoe de 1,5 meter afstand praktisch gerealiseerd gaat worden. Bezoekers mogen alleen komen als ze niet ziek zijn, volgens definitie van de aanwijzingen van het RIVM. Bijeenkomsten moeten worden aangemeld en goedgekeurd door de gastvrouw. Bijeenkomsten kunnen in principe niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, omdat het dan veel moeilijker is om 1,5 meter afstand te houden dan in het kerkgebouw.

RobertKerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus [UPDATE 30-5-2020]