Kerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus

op zondag, 08 maart 2020

Ook in deze onzekere tijden, willen we als Kerk Delfgauw vasthouden aan onze roeping: God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Dat houdt ook in dat we proberen de lofzang gaande te houden, blijven delen met onze naaste, en proberen dit alles op een verstandige en bezonnen wijze te doen (2 Timotheüs 1:7).

De kerkdiensten gaan door, maar met de nodige aanpassingen. Alle andere activiteiten in het kerkgebouw of georganiseerd door Kerk Delfgauw worden voorlopig afgelast.

De kerkdienst kan alleen worden bijgewoond door mensen die de betreffende zondag een taak hebben. Andere gemeenteleden kunnen thuis meekijken of luisteren. De dienst is live te volgen via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Via kerkomroep.kerkdelfgauw.nl is de dienst te volgen met geluid en beamer. De ervaring met de dienst van 15 maart leert dat de kerkomroep behoorlijk overbelast is doordat er in Nederland nu veel meer gebruik van wordt gemaakt. De video verbinding werkt via het wereldwijde platform Youtube dat niet zo snel overbelast zal raken.

Mensen met een taak mogen alleen komen als ze niet ziek zijn, volgens definitie van de aanwijzingen van het RIVM. Kun je je taak niet uitvoeren, probeer dan zelf te ruilen en geef dat tijdig door via het rooster. Mocht ruilen niet lukken, neem dan contact op met scriba Marijke Mourits. Kinderkerkmateriaal is te downloaden op de website. Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code in de livestream.

Blijf voor de laatste stand van zaken onze website raadplegen.

RobertKerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus