Diensten in Keijzerhof

op zaterdag, 12 december 2020

Beste gemeenteleden, bewoners van Keijzershof,

Allereerst willen wij u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en bovenal Gezond 2021 toewensen. We hadden dit graag gedaan in een feestelijke Kerstviering vlak voor 25 december, maar helaas zit dit er nog niet in.
Ook voor de eerstkomende maanden in het nieuwe jaar ziet het er niet naar uit dat we bij elkaar kunnen komen voor een bijbelkring of kerkdienst.

Als commissie zijn we het erover eens, dat het beter is te wachten totdat onze oudere gemeenteleden die de diensten bijwonen, gevaccineerd zullen zijn. Zodra er meer bekend is over een tijdpad van vaccinaties, kunt u op deze plaats nieuws van ons verwachten over hoe we verder kunnen/mogen. Laten we met elkaar hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd elkaar weer mogen ontmoeten in grotere kring.
Wij wensen u een goede decembermaand toe.

Hartelijke groet,

Namens de Commissie Weidevogelhof,
Ellen Lalleman

Evert NieuwkoopDiensten in Keijzerhof