Dorpskerk en maatregelen ivm Coronavirus, vanaf 19 juli

op vrijdag, 17 juli 2020

Vanaf zondag 19 juli zullen we in de kerk ook weer gaan zingen.
De kerkenraad heeft hier maandag 13 juli toe besloten. Er zullen ook ‘voorzangers’ mee blijven zingen. Vanwege de grote hoge ruimte in relatie tot het aantal mensen dat aanwezig is en de ouderdom van het gebouw acht de kerkenraad dit verantwoord.

Wel moet men bij binnenkomst zijn/haar naam opschrijven op een lijst.
De kerkenraad geeft hierop aan ervan uit te gaan dat de bezoekers geen verkoudheidsklachten hebben. De lijst blijft in bezit van het moderamen tot drie weken na de betreffende dienst en wordt dan vernietigd. De lijst is een voorwaarde en dient ervoor om, mocht er onverhoopt toch iemand positief getest zijn op corona, we in de gelegenheid zijn om de mensen die aanwezig waren in dezelfde dienst te waarschuwen.

Voor vragen hierover kan men zich richten tot de scriba of de voorzitter via email of een persoonlijk bericht.
scriba: Nanda van den Berg, scribadorpskerkpijnacker@gmail.com , 06-58745189
voorzitter: Annette de Deugd, annette@dedeugd.org , 06-18085140


In de Wijkkerkenraad van 29 juni hebben we een aantal besluiten genomen over de erediensten in de komende weken:

  • Vanaf zondag 5 juli zullen we weer in grotere getale aanwezig mogen zijn in het kerkgebouw.
  • In de kerkzaal zelf zullen we gezien de anderhalve meterregel, maximaal 85 mensen kunnen toelaten. Het zullen er iets meer zijn als er meerdere gezinnen zijn want die hoeven geen afstand te houden. Bij de deur zal iemand van de welkomscommissie de tel bijhouden.
  • Wel vragen we u om alleen te komen als u en uw huisgenoten geen verkoudheidsklachten hebben!
  • We gaan gezien de komende zomermaanden waarin het altijd al rustig is vanwege vakantie, in eerste instantie werken zonder inschrijving, om geen drempel op te werpen. Mochten we het maximum aantal mensen hebben bereikt, dan zullen we helaas wel de deur moeten sluiten. Komt u dus op tijd. Evt. is de dienst in de bovenzaal via de intercom nog te beluisteren mocht u net pech hebben. Hier mogen ongeveer 14 volwassenen plaatsnemen.
  • Na de dienst is er koffiedrinken buiten, bij goede weersvoorspellingen. U kunt elkaar daar weer ontmoeten.
  • Er is kindernevendienst. Mocht u gebruik willen maken van de crèche, neemt u dan even contact op met Annette de Deugd (nummer hieronder).
  • Er zullen 2-3 voorzangers in de kerk zijn die zingen.
  • U kunt uw gaven blijven geven op digitale wijze, zoals inmiddels bekend. Na afloop van de diensten zal ook bij de uitgangen gecollecteerd worden in schalen/mandjes.
  • De livestream blijft intussen gewoon werken. Zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Hieronder kunt u het protocol rondom de diensten downloaden. Hierin kunt u vinden hoe e.e.a. in zijn werk zal gaan en welke maatregelen er genomen zijn. In de kerkzaal zal een coördinator rondlopen, te herkennen aan een badge met ‘coördinator’ erop. Deze zal toezien op de naleving van de regels en is vraagbaak.

We zullen wijzigingen steeds op de website, in Centraal Contact en in de gemeente-app melden.

Prangende vragen kunt u stellen aan Nanda van den Berg (06-58745189) of Annette de Deugd (06-18085140)

We hopen u spoedig weer te zien om samen ons geloof te versterken en onze gemeenschap te ervaren in de kerk!

Evert NieuwkoopDorpskerk en maatregelen ivm Coronavirus, vanaf 19 juli