Financiële bijdrage aan diaconaal werk

op donderdag, 02 april 2020

U heeft afgelopen week een brief ontvangen voor de Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB-actie). En als uw emailadres bij ons bekend is, heeft u hierover een email ontvangen. Hierin vragen we u om een financiële bijdrage ter ondersteuning van het diaconale werk.

Door de getroffen maatregelen vanwege het coronavirus, willen we u vragen zoveel mogelijk uw toezegging met uw financiële bijdrage per email aan ons door te geven. Het emailadres is dvb.diaconie@pknpijnackerdelfgauw.nl. Wilt u daarbij uw naam en het op de antwoordstrook vermelde registratienummer vermelden?

U kunt ook gebruik maken van de antwoordstrook. In de brief staat dat de inlevertermijn tot 30 april loopt, maar gelet op de coronamaatregelen, kunt u de antwoordstrook natuurlijk ook later inleveren en u kunt de antwoordstrook ook in de brievenbus van uw kerk deponeren.

Als Diaconie hopen we dat we weer op uw steun mogen rekenen en willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Evert NieuwkoopFinanciële bijdrage aan diaconaal werk