Geef vandaag voor de kerk van morgen

op zaterdag, 30 oktober 2021

Actie Kerkbalans 2022 gaat binnenkort van start

Onze gemeente doet mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Vanaf november 2021 zullen we u als kerkleden om een toezegging voor een financiële bijdrage voor 2022 vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn. Wij zijn kerk om God’s liefde uit te stralen en zijn Evangelie te verkondigen. Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen. De kerk is een plek om op adem te komen en adem te halen, een plek van rust en stabiliteit, van liefde en hoop, van bidden, lofprijzing en bezinning. De kerk bestaat uit levende mensen, zowel jong als oud, waar wij allen deel van uitmaken.

Maar daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. Uw financiële bijdrage is heel belangrijk om te kunnen bestaan.

Daarom ontvangt u deze maand een email of in januari een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Want door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Dank u wel!

 

kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl  tel: 015-310 68 50

 

Evert NieuwkoopGeef vandaag voor de kerk van morgen