Jaarrekeningen 2018

op zaterdag, 04 mei 2019

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft de jaarrekeningen over 2018 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld op 25 maart  resp. 11 april j.l.. De jaarrekeningen liggen ter inzage in de vier kerkgebouwen van 5 tot en met 11 mei. U kunt de jaarrekeningen altijd downloaden via => Organisatie => Documenten.
Vanuit dit bericht kunt u de jaarrekeningen ook direct downloaden via de onderstaande links.

Jaarrekening PGPD 2018 (voorlopig vastgesteld 11 april 2019)
Jaarrekening Diaconie PGPD 2018 (voorlopig vastgesteld 25 maart 2019)

Tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging (14 mei) kunt u een mening over de jaarrekeningen kenbaar maken aan de scriba van de AK, scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl of Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker. Wilt u bij het indienen van een mening punten kort en zakelijk aangeven?

De AK stelt de leden van de gemeente op deze wijze in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken alvorens zij de jaarrekeningen vaststelt. Voorafgaand aan definitieve vaststelling door de AK vindt controle van de jaarrekeningen plaats.

 

Evert NieuwkoopJaarrekeningen 2018