Jaarrekeningen 2019

op zaterdag, 04 april 2020

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft de jaarrekeningen over 2019 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. Dat is i.v.m. de corona situatie niet gebeurd in een vergadering, maar via een schriftelijke procedure.  Deze jaarrekeningen staan nu op de website (organisatie/documenten).  De periode van ter inzage legging is van 5 tot en met 11 april. De jaarrekeningen liggen, gezien de omstandigheden, deze keer niet ter inzage in de vier kerkgebouwen.

Tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging (14 april) kunt u een mening over de jaarrekeningen kenbaar maken aan de scriba van de AK, per e-mail of Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker. Wilt u bij het indienen van een mening punten kort en zakelijk aangeven?

De AK stelt de leden van de gemeente op deze wijze in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken alvorens zij de jaarrekeningen vaststelt. Voorafgaand aan definitieve vaststelling door de AK vindt controle van de jaarrekeningen plaats.

Celine Verhoef-FeenstraJaarrekeningen 2019