Namens de Voedselbank, iedereen hartelijk dank.

op zaterdag, 16 november 2019

Op zaterdagavond 26 oktober en zondag 27 oktober is in alle kerken van Pijnacker en Delfgauw – de R.K. Kerk, het Kruispunt, het Kerkelijk Centrum Delfgauw, de Dorpskerk, de Acker, Evang.gemeente de Morgenstond en de Ontmoetingskerk – ingezameld voor de Voedselbank.
Deze inzamelingsactie heeft heel veel producten en geld in de pot opgeleverd:
er zijn 47 kratten opgehaald en € 691,50. Vorg jaar was dit respectievelijk: 35 kratten en € 413,90. Een aanmerkelijk hogere opbrengst dus.

Alles is naar de opslag in Delft gebracht. Van daaruit komen iedere week gevulde kratten naar Pijnacker en Nootdorp.

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft gegeven, heel hartelijk bedankt!

Tegelijk wil ik u attenderen op de zegeltjesspaaractie van de Plus. Mocht u zegeltjes en/of zegelkaarten willen doneren aande Voedselbank, dan staat er bij de balie van de Plus een doos waarin u ze kunt deponeren. In de Ontmoetingskerk staat ook een doos waar u ze in kunt doen.

Hartelijke groet, namens de coördinatoren van Pijnacker,

Mary Klijnsma.

Evert NieuwkoopNamens de Voedselbank, iedereen hartelijk dank.