Gevangenisbezoek n.a.v. paasgroetenactie 2019

op vrijdag, 26 april 2019

In de 40 dagen tijd zijn er door gemeenteleden uit de diverse wijkgemeenten kaarten geschreven voor gedetineerden in buiten- en binnenland. Deze jaarlijkse actie wordt geïnitieerd door Kerk in Actie.

Op zondagochtend 14 april zijn twee diakenen uit wijk Delfgauw naar de gevangenis in Zaanstad afgereisd waar we persoonlijk de kaarten van de Paasgroetenactie uitgereikt hebben aan gedetineerden.
Het JCZ Zaanstad is een nieuwe gevangenis en heeft ruimte voor 1000 gedetineerden. De cellen hebben allemaal een raam zonder tralies en de gedetineerden hebben zicht op een stukje groen. In een cel zitten maximaal twee gedetineerden.
Nadat we door de detectiepoortjes de inrichting in waren gekomen, gingen wij met andere vrijwilligers naar de ruimte waar kerkdiensten worden gehouden. Per zondag zijn er 6 diensten die in totaal door ongeveer 180 gedetineerden bezocht worden. Bij alle diensten zijn er vrijwilligers aanwezig. Wij hebben twee verschillende kerkdiensten bijgewoond op twee verschillende afdelingen.

De eerste dienst was een katholieke dienst waar mannen en vrouwen aanwezig waren. De mannen komen via een andere deur naar binnen dan de vrouwen. Wij stonden bij de deur om ze welkom te heten, een hand en de liturgie te geven. Tijdens de dienst zaten wij tussen de vrouwen. De schriftlezing werd door een gedetineerde voorgelezen. Er was ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Helaas hebben we niet gezongen, omdat het duo dat de zang zou begeleiden vertraagd was. Na afloop kregen de gedetineerden een tulp en twee kaarten mee.

De tweede dienst was een protestantse dienst. Hier waren alleen mannen aanwezig. Wij hebben ze weer welkom geheten en zijn tijdens de dienst bij hen gaan zitten. Hier hebben wij wel kunnen zingen. De pianist die begeleidde, kon goed zingen. Ook hier werd de schriftlezing door een gedetineerde voorgelezen en was er gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Op deze afdeling kregen de gedetineerden na afloop niet alleen een tulp en twee kaarten mee, maar zij kregen ook een kopje koffie of thee. Dit werd geschonken door een gedetineerde die op deze ochtend koster was.

Het was een bijzondere ochtend. Een mooie ervaring. Als je in de gevangenis bent, heb je eigenlijk niet het gevoel dat je tussen gedetineerden rondloopt. De gedetineerden waren erg blij met de kaarten die u voor hen hebt geschreven. Bedankt daarvoor.

Namens de diaconie.

 

Evert NieuwkoopGevangenisbezoek n.a.v. paasgroetenactie 2019