40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw

op donderdag, 19 maart 2020

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften over wilt maken onder vermelding van Leger des Heils. NL77 RABO 0354 4147 47

Bij voorbaat dank,

het college van diakenen

__

Steun het Leger des Heils tijdens de 40-dagentijd want:
Samenleven doe je niet alleen!

Tijdens de 40-dagentijd gaat de opbrengst van de collecte in uw kerk naar het Leger des Heils in de regio Haaglanden. Als Leger des Heils zijn we dankbaar dat de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ons werk steunen en zich op deze manier inzetten voor mensen zonder helper.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Hieronder leest u wanneer er bij u in de kerk gecollecteerd wordt en wat het thema van die collecte is. Naast de collecte krijgen de kinderen een bouwplaat van een spaarvarken. De kinderen thuis zamelen geld in voor kinderen die tijdelijk verblijven in onze crisisopvang Vliet & Burgh. Ook zal er tijdens de 40 dagen tijd kleding ingezameld worden. U vindt de kledingboxen in de hal van uw kerk. 

Met uw bijdrage helpt u ons de meest kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

8 maart Anti Human Trafficking (anti mensenhandel)
Uw bijdrage gaat naar hulp zoals het regelen van een bankpas, identiteitskaart, en vervoer naar het thuisland.

15 maart Gezinscoaches
Van uw bijdrage worden praktische voorwerpen aangeschaft zoals bijvoorbeeld een koelkast om voedselpakketten van oa de voedselbank te kunnen bewaren of tweedehands fiets als deze in een gezin ontbreekt.

22 maart 50|50 Workcenter Den Haag
In de regio Den Haag willen we graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken.

29 maart Dagopvang dak- en thuislozen
Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc.

5 april Nachtopvang jongeren  
Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de daklozen jongeren.

10 april Goede werken op Goede vrijdag.
We collecteren voor extra ondersteuning die buiten de normale hulpverlening valt, zoals de soepfiets, aanschaf van een identiteitskaart, aangepaste kleding etc.

Evert Nieuwkoop40 dagen project PKN Pijnacker en Delfgauw