Schoenendoosactie “Geef een schat”

op zaterdag, 24 oktober 2020

Graag willen we weer meedoen met de schoenendoosactie. Wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Dorpskerk en De Acker zullen actief deelnemen. Het zou fijn zijn als we een groot aantal kinderen blij kunnen maken met een gevulde schoenendoos.

Folder materiaal is beschikbaar in de 3 kerken en bij de Wereldwinkel. Er staat ook een aantal lege schoenendozen in de kerken. Die mag u / jij meenemen en gevuld terugbrengen.

Een financiële bijdrage voor verzending is ook van harte welkom! Dit kan via een diaken of via NL77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw o.v.v. Schoenendoosactie. Meer informatie vindt u / jij op www.schoenendoosactie.nl

Let op: geen snoep of etenswaren in de doos en de doos niet dicht plakken!

Datum inleveren zondag 8 november in de kerk of tot 8 november bij de Wereldwinkel.
Heeft u / heb jij nog vragen, bel: Heily van der Jagt 015 369 6855, Ria van der Vliet 015 369 5890 of Ria Droppert 015 369 2771.

Namens de Diaconie alvast hartelijk dank.

Evert NieuwkoopSchoenendoosactie “Geef een schat”