Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië

op zondag, 02 augustus 2020

Geachte organisatie van de jaarlijkse oecumenische viering

In januari was in de RK Joannes de Dooperkerk de jaarlijkse oecumenische viering. Een prachtige volle kerk – dat kon toen nog – beleefde een mooie gevarieerde viering.
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië (SPHA) mocht ‘het goede doel’ van de collecte zijn. De collecte leverde het mooie bedrag op van € 1.700,- inclusief bepaalde ‘neveninkomsten’.

Het geld is besteed aan een schapenproject. Twaalf arme gezinnen in twee dorpen in de buitengewesten van Armenië hebben meteen na het opheffen van de lockdown ieder twee schapen gekregen om daarmee hun huishoudinkomen te vergroten.
De inkomsten van deze gezinnen zijn schamel en het hebben van schapen betekent dat ze melk hebben en straks wol. En als het even mee zit, krijgen de schapen lammen en kunnen deze gezinnen zo hun veestapeltje uitbreiden.

Hoe dan ook: Maria Goris meldt dat blije mensen met stralende gezichten de schapen hebben ontvangen en dat ze ermee aan de gang zijn gegaan. Geen geld, wel gras; dat biedt mogelijkheden om er wat van te maken.
Namens Maria Goris en de nieuwe Armeense schapenhoudersgezinnen; iedereen nogmaals dank voor de prachtige medewerking!

Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië
Henny Bos, Gertrude van Leeuwen, Ingrid de Smit en Sjaak Oudshoorn

Evert NieuwkoopStichting Pijnackernaren Helpen Armenië