Stichting Promotie Dorpskerkorgel

op vrijdag, 28 februari 2020

Concertagenda

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de concertagenda voor dit jaar. Twee concerten kunnen we u al noemen.

Passie en Pasen

Zondagmiddag  29 maart is er een concert welke in het teken staat van Passie en Pasen. Uitvoerenden zijn de organisten van de Dorpskerk, Bartjan Geleijnse, Hans Smaal en Peter Verhoeks. Aanvang 17.00 uur en de toegang is gratis. Aan de uitgang is er een collecte tbv het orgelfonds.

Oranjeconcert

Op donderdag 30 april bespeelt Vincent de Vries het orgel. Het beloofd een bijzonder concert te worden. Nadere gegevens over dit concert leest u in de komende uitgaven van Centraal Contact.

Nieuw bankrekeningnummer

Helaas duurt het aanvragen van het bankrekeningnummer voor de stichting een kleine twee maanden. We houden u op de hoogte zodra het nummer voorhanden is.

Orgelcommissie opgeheven, stichting opgericht

16 februari 2020

Afgelopen maandagavond is de orgelcommissie officieel opgeheven en inmiddels is er afscheid genomen van de leden die zich vele jaren hebben ingespannen om de restauratie van het Dorpskerkorgel te realiseren. Het bedrag dat voor de restauratie nodig was, is bijeen verzameld. Dank u voor al uw bijdragen!

De dinsdag daarop is er een stichting opgericht, de ‘Stichting Promotie Dorpskerkorgel’. Een van de belangrijkste taken van de stichting is het promoten van en toezien op het onderhoud van het Knipscheerorgel in de Dorpskerk. Met de opbrengsten van acties en concerten wil het stichtingsbestuur zo snel mogelijk werk maken van het derde klavier. Dit klavier is tijdens de restauratie al wel aangebracht maar nog niet bespeelbaar. Ook de registers zijn al geplaatst en de nodige technische voorzieningen in het orgel zijn al getroffen. Kortom, alleen de kast en het pijpwerk ontbreken nog voor dit klavier. Zoals u in de vorige uitgave van CC heeft kunnen lezen is er door de algemene kerkenraad tijdens de januari-vergadering toestemming gegeven om bovenstaande op te pakken.

De Stichting Promotie Dorpskerkorgel is van plan om per jaar een aantal concerten te organiseren in de Dorpskerk waarvan de opbrengst bestemd is voor het orgel. Natuurlijk zullen dat orgelconcerten zijn maar we zijn ook van plan koren en solisten die andere instrumenten bespelen uit te nodigen. We hopen op een wat langere termijn een kleur- en klankrijk programma aan te kunnen bieden. Vindt u het leuk hieraan mee te werken, dan bent u van harte welkom!

Het bestuur zal op korte termijn een folder samenstellen en hiermee donateurs gaan werven. Wil iemand donateur worden dan kan dat door jaarlijks een bedrag van € 25,- over te maken op de rekening van de stichting. Deze rekening is inmiddels aangevraagd maar was bij het ter perse gaan van dit blad helaas nog niet bekend. In de volgende uitgave van CC zullen we het rekeningnummer vermelden. Donateurs ontvangen een aantal keer per jaar onze digitale nieuwsbrief en korting bij het bezoeken van concerten.

De stichting zal regelmatig verslag doen van haar activiteiten in Centraal Contact.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Sjoerd van der Meijden, voorzitter
Henry de Bruijn, secretaris
Hans Smaal, penningmeester
Wim Millenaar, lid
Ds. Arien Treuren, lid

Evert NieuwkoopStichting Promotie Dorpskerkorgel