taizeviering Ontmoetingskerk

Taizé-viering ‘Droom’

op zondag, 02 februari 2020

Zondag 16 februari om 19.00 uur is er weer een Taizéviering in de Ontmoetingskerk. Het thema is “Droom”.

Dit thema is 16 juni vorig jaar ook aan de orde geweest. Aan deze dienst heeft Jessica Laarman, als lid van de voorbereidingsgroep, een belangrijke bijdrage geleverd. Helaas is Jessica op 6 januari jl. overleden, zij was nog maar 43 jaar. Wij willen haar gedenken door de dienst van vorig jaar in grote lijnen te herhalen. We hopen dat veel mensen aanwezig zullen zijn, zet de datum alvast in uw agenda.

De Taizé-vieringen worden gekenmerkt door het zingen van veel korte liederen, die gerepeteerd worden, wat een bijzonder meditatief effect heeft. Korte bijbellezingen in verschillende talen, wat de internationale saamhorigheid benadrukt. En een moment van stilte, wat gelegenheid geeft voor bezinning. Na afloop van de viering is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

De Ontmoetingskerk vindt u aan de Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker. Iedereen is van harte welkom !

Evert NieuwkoopTaizé-viering ‘Droom’