U kunt weer stroopwafels bestellen!

op zondag, 04 oktober 2020

Met uw bestelling steunt u het werk van Bernard en Janetta van den Bosch. Zij zijn met 2 kinderen aan boord van de ‘African Mercy’ van Mercy Ships. Dit ziekenhuisschip geeft gratis chirurgische zorg en trainingen in de armste landen van Afrika. Zij hopen na deze moeilijke tijd toch weer naar Ghana terug te keren om patiënten daar te helpen. Meer informatie over Mercy Ships vindt u op hun website mercyships.nl

U kunt zondag 11 en 18 oktober de stroopwafels bestellen door uw naam en aantal pakjes stroopwafel(s) in te vullen op de lijst in de kerk en het geld in de daarvoor bestemde enveloppe doen met uw naam erop. Deze kunt u in de doos doen in de kerk € 2,50 per pakje (10 st.) en € 7,- per 3 pakjes.

Of per mail tot uiterlijk zondag 18 oktober bij de volgende adressen.
Dorpskerk: mevdvliet@skpnet.nl
Delfgauw: lilianenotto@bergsmamail.nl
Ontmoetingskerk: h.a.j.eykelhoff@gmail.com
De Acker: droppert@hetnet.nl

Hebt u geen e-mail, bel dan met Ria Droppert tel. 015 3692771 of Hans Den Boer tel. 015 3694568, geef het aantal pakjes door, de wijkgemeente, uw naam, adres en telefoonnummer.
Zondag 25 oktober kunt u de stroopwafels na de dienst meenemen of ze worden bij u thuis bezorgd.

Hartelijk dank namens TFC van Bert en Janetta.

Evert NieuwkoopU kunt weer stroopwafels bestellen!