Veertigdagenproject 2021: Voedselbank Delft / Pijnacker-Nootdorp

op zaterdag, 06 februari 2021

De Voedselbank geeft iedere week noodhulp aan rond de 1000 mensen die door omstandigheden tijdelijk van een inkomen onder bijstandsniveau moeten rondkomen. Wij doen dat met meer dan 100 vrijwilligers!

Ook voor de Voedselbank was 2020 een moeilijk jaar. Door alle maatregelen waren wij gedwongen om sociale activiteiten stop te zetten. Er kan dus geen koffie worden geschonken aan de cliënten en een praatje met andere cliënten zat er niet meer in.
Gelukkig konden we op vrijwel alle vrijwilligers blijven rekenen. Met 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en een mondkapje op konden we elke week een pakket aan iedereen uitreiken. Ook hebben we gelukkig vanuit alle geledingen veel steun ondervonden. Voedsel kwam vanuit de horeca, bedrijven, telers en particulieren.
Daarnaast hebben we ook de geldelijke bijdragen zien stijgen. Daardoor waren we in staat om onze pakketten aan te vullen met groente en fruit. Onze pakketten waren in 2020 gezonder dan ooit! Ook voor de kinderen van de cliënten hebben we op diverse momenten in het jaar iets extra’s kunnen doen.

Wij gaan er van uit dat in de loop van dit jaar het aantal cliënten dat een beroep doet op de Voedselbank gaat stijgen, omdat de ondersteuning vanuit het Rijk weg gaat vallen. Daarnaast verwachten wij ook dat ons project ”Onder de Radar” tot een stijging gaat leiden. Uit onderzoek is gebleken dat er nog veel mensen zijn die die uit schaamte niet naar de Voedselbank gaan terwijl ze daar wel voor in aanmerking komen. We hopen door allerlei initiatieven deze groep te kunnen aanspreken.

Daarnaast was er een bijzondere verrassing in mei afgelopen jaar. Koningin Maxima heeft ons namelijk een bezoek gebracht. Zij was zeer onder de indruk van de omvang en kwaliteit van onze Voedselbank en voor alle vrijwilligers natuurlijk een enorme eer. Wij hopen dat we met de verwachte toename van het cliënten ook nu weer een beroep kunnen doen op uw bijdrage!

Evert NieuwkoopVeertigdagenproject 2021: Voedselbank Delft / Pijnacker-Nootdorp