Verspreiding Centraal Contact

op zondag, 19 april 2020

De corona-maatregelen (zoals 1,5 m afstand, vermijden van contacten, zoveel mogelijk binnen blijven en bescherming van groepen mensen die qua gezondheid een hoger risico dragen) hebben er ook toe geleid dat de distributie van het blad Centraal Contact grondig is aangepast, omdat we de vrijwilligers die de bladen rondbrengen, zo min mogelijk in gevaar willen brengen.

Vanaf het Paasnummer zijn er nu twee distributievormen.
De gemeenteleden waarvan we uit de ledenadministratie het emailadres kennen, ontvangen voortaan Centraal Contact digitaal. De meeste overige leden ontvangen nog de papieren versie, waar dus een vrijwilliger voor langs de deur moet komen. Dat laatste willen we nu tot een minimum beperken. Om dat te bereiken hebben we in de papieren versie via een invoegblad de lezer gevraagd of, indien hij/zij beschikt over een emailadres, hij/zij dit aan scribadeacker@live.nl wil doorgeven om daarna Centraal Contact digitaal te ontvangen en te lezen. Neemt u ook in ogenschouw dat u daarmee het milieu een dienst bewijst en de kosten van Centraal Contact helpt te verlagen.

Voor lezers die niet beschikken over een computer of die daar echt niet mee overweg kunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om een papieren versie te ontvangen. Maar nogmaals, het is nadrukkelijk onze bedoeling om het aantal papieren exemplaren zo laag mogelijk te houden.

Wanneer u nog vragen hebt over de verspreiding of ontvangst van Centraal Contact, dan kunt u mij bereiken via scribadeacker@live.nl of telefonisch op 06 52 59 66 33.

Met vriendelijke groet,
Cock de Waard
Wnd. scriba De Acker en lid van het College van Kerkrentmeesters

Evert NieuwkoopVerspreiding Centraal Contact