Week van gebed voor de eenheid van de Christenen

op zondag, 13 januari 2019

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van kerken en Missie Nederland.

De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Recht voor ogen.
Dit thema wordt gebruikt voor de oecumenische dienst op 27 januari 2019

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16: vers 10 – 20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereiden het materiaal dit jaar voor.

De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk Israël iedereen bij het volk te betrekken. “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen “(o.a. Deut. 16: 14).

Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van “inclusief feestvieren”, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken naar recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.   Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

 

Doe mee met de Week van Gebed voor de eenheid!

Van 20 januari t/m 27 januari is de landelijke Week van Gebed voor de eenheid.
Thema dit jaar Recht voor ogen.

Vanaf maandag 21 januari t/m donderdag 24 januari worden er van 19.15 uur tot 19.45 uur in De Acker gebedsbijeenkomsten gehouden.
Vanuit de kerken in Pijnacker werken er gemeenteleden mee aan de samenkomsten.
U en jij zijn van harte welkom om in stilte of actief mee te bidden.

De week wordt afgesloten met de Oecumenische dienst in de Dorpskerk op 27 januari.
Noteer vast in uw/jouw agenda!.

 

 

Evert NieuwkoopWeek van gebed voor de eenheid van de Christenen