Wordt het een koude januari?

op zaterdag, 16 november 2019

Vindt u het fijn om in het donker door kou en/of regen op pad te gaan?
Zo ja, meld u dan aan als bezorger voor de Actie Kerkbalans voor komende januari. Zo niet, dan kunt u helpen door uw toezegging voor de Actie Kerkbalans 2020 voor 15 december per email aan kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl of per brief aan de kerkrentmeesters te sturen. Dan hoeft niemand in januari bij u een AKB-brief te brengen en het antwoord op te halen.

Al 300 “leden-adressen” deden een toezegging voor 2020 voor een totaal bedrag van 120,000 Euro. Hartelijk dank voor al deze toezeggingen.

Het bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is : NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans.

Karel Mak.

Evert NieuwkoopWordt het een koude januari?