Zijn er komende zondag kerkdiensten?

op vrijdag, 13 maart 2020

Dat er iedere zondag kerkdiensten worden gehouden, vinden we heel vanzelfsprekend. Nu het coronavirus in Nederland terrein wint, is dat niet langer het geval. De PKN heeft, na bekendmaking van maatregelen door de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus , aangeraden om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, ook als het om kerkdiensten gaat. De classis Zuid-Holland Noord raadt dringend aan om de richtlijnen van de PKN in acht te nemen en kerkdiensten met meer dan 100 kerkgangers in de periode tot en met 31 maart 2020 niet door te laten gaan. De classis ontraadt bovendien het houden van kerkdiensten met minder dan 100 kerkgangers.

Wat betekent dat voor de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw?

Daarvoor kunt u het beste de pagina’s van de verschillende wijkgemeenten op deze website raadplegen. De verantwoordelijkheid voor het houden van kerkdiensten berust namelijk bij de wijkkerkenraden. Zij kunnen over het al dan niet laten doorgaan van de diensten hun eigen afwegingen maken. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw heeft de wijkkerkenraden geadviseerd de richtlijnen van de PKN te volgen. Dat zou inhouden dat er tot en met 31 maart 2020 geen kerkdiensten gehouden worden in de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Het daadwerkelijke besluit daartoe is echter aan de vier wijkkerkenraden. Houdt u dus de pagina’s van de wijkgemeenten in de gaten om er achter te komen of er a.s. zondag kerkdiensten worden gehouden in de verschillende wijkgemeenten.

Petra Krijgsheld

scriba Algemene  Kerkenraad Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Evert NieuwkoopZijn er komende zondag kerkdiensten?