ZWO berichten

op zondag, 10 februari 2019

Oud gereedschap.

Eind januari is alle (oud-) gereedschap dat in 2018 door de ZWO ontvangen werd, weer opgehaald door de St. Betuwe Wereldwijd in Culemborg. Het was zeker weer de moeite! Ook heeft de ZWO- commissie € 250 en een ontvangen gift van € 10 overgemaakt voor het repareren en versturen van het materiaal naar Afrika. Daar wordt het gebruikt in scholen, in vakopleidingscentra, door kleine ondernemers, enz. Ook dit jaar nemen we weer graag allerlei (oud-) gereedschap en apparaten van u in ontvangst. En ook postzegels en kaarten blijven welkom!

Zendingsbussen

De Zendingsbussen hebben in 2018 een bedrag van € 4256,94 opgebracht. Allen die daaraan bijgedragen hebben, zeggen we weer heel veel dank! Natuurlijk is het jammer dat het minder is dan in 2017 (€ 5061,87). Daarvoor zijn wel een paar oorzaken aan te wijzen, zoals minder kerkbezoek, het wegvallen van trouwe gevers, andere geefgewoonten, e.d. Toch blijven we het belang van de bussen benadrukken, want ze vormen nog altijd zo’n 20 % van de ZWO-inkomsten, en zijn daarmee onmisbaar voor onze missionaire projecten! Het gaat bij de bussen niet om het geven van grote bedragen, maar de vele kleintjes maken wel echt één grote! De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO berichten