ZWO-financiën in het coronajaar 2020

op zaterdag, 10 april 2021

Onze commissie vreesde dat de inkomsten sterk zouden dalen. Immers, er waren bijna geen mensen in de kerken, bijna geen collecten, geen zendingsbussen….
Maar toen Roel van den Hof – de penningmeester van de diaconie èn van de ZWO-commissie – aan het eind van 2020 de balans opmaakte, bleek de schade erg mee te vallen: in totaal werd toch € 20.677,02 ontvangen, “slechts” zo’n 1500 euro minder dan in 2019.
U heeft per bank, per QR-code of op andere wijze bijgedragen en het ZWO-werk niet in de steek gelaten! Daar zijn we erg blij en dankbaar voor, want zo werden de toegezegde bedragen voor onze 3 Pluscollecten veiliggesteld en bleef er zelfs nog een bedrag van ongeveer € 2750 over voor enkele andere goede doelen.

Hoe kwam die € 20.677,02 tot stand?

 • Er waren 6 vaste collecten voor de 3 Plusprojecten, elk tweemaal per jaar. In de eerste 3 kwartalen van het jaar zijn ook de Avondmaalscollecten voor de Plusprojecten bestemd.
 • De opbrengst van de zendingsbussen, toch nog € 2.013,58.
 • Van de VVB (Vaste Vrijwillige Bijdragen) voor de diaconie is 15% bestemd voor het ZWO-werk: € 8.259,60, wat zelfs iets meer is dan in 2019.
 • En verder veel in de vorm van giften, sommige met aangegeven doel, andere onbenoemd. U begrijpt dat een duidelijke splitsing naar hoe het eindbedrag precies tot stand kwam, haast niet mogelijk is.

Waar gaat dit geld naartoe?

In de eerst plaats naar onze 3 Plusprojecten:

 1. BILLY BROWN, student aan de Malaysia Bible Seminary (MBS), de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië: € 5000.
 2. CHALLENGING HEIGHTS, voor de bestrijding van kindslavernij in de visserij op het Voltameer, Ghana: € 6000.
 3. THE MOTHERS’ UNION van de Oegandese Orthodoxe Kerk voor steun en begeleiding van de armste gezinnen in 7 dorpen in Noord-Oeganda: € 7000.

Verder heeft onze commissie gekozen voor:

 1. Kerk in Actie voor steun aan de armste bevolking van Moldavië: € 500.
 2. Wycliffe Onobasulu Project van Anne Stoppels (Bijbelvertaling in Papoea Nieuw Guinea): € 500.
 3. St. Hulp Haïti Driel (voor het werk van arts Annemarie en van Rob Hulshuizen in Passe-Catebois in een afgelegen streek op Haïti): € 500.
 4. Het Lion Heart Ziekenhuis in Yele, Sierra Leone (voor het Project verbetering bloedarmoede onder m.n. zwangere vrouwen en jonge kinderen): € 500.
 5. MAF (Zendingsvliegdienst in onherbergzame gebieden): € 250.
 6. Ewald en Lianne Harmsen in Nigeria (technisch onderwijs en evangeliebediening): € 250.
 7. Bernard en Janetta van den Bosch op hospitaalschip Africa Mercy: € 250.

“Christenen ademen Gods liefde in èn uit: aanbidding en zending zijn twee kanten van dezelfde medaille” (Stefan Paas).
Beste lezers, namens alle mensen aan wie uw bijdrage ten goede komt: heel hartelijk dank!

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO-financiën in het coronajaar 2020