ZWO-Nieuws

op zondag, 29 november 2020

Postzegels

Als straks de Kerstpost binnenrolt, gooit u dan alstublieft de postzegels NIET weg! Ook een simpele kerstzegel is waardevol voor de zending. Spaar ze dus en lever ze a.u.b. in.

Het bovenstaande geldt ook voor allerlei soorten Kerst- en ansichtkaarten. Ans en Ab Horneman zoeken alles nauwgezet uit en zorgen voor de verkoop.

Oud gereedschap

Lever ook dat bij ons in. Wat u maar kwijt wilt. (Bijna) alles is welkom. Begin volgend jaar wordt het weer opgehaald door de St. Betuwe Wereldwijd in Culemborg die alles gereed maakt om naar scholen en kleine ondernemers in Afrika te sturen.

Zendingsbussen

U begrijpt dat die het, net  als alle andere collecten, zwaar te verduren hebben onder de Corona-plaag. Daardoor  lopen de inkomsten voor onze ZWO-projecten flink achter. Als u zich dit realiseert, bekijk dan  of u aan het eind van het jaar alsnog iets kan  geven. Dit kan eventueel via de bankrekening  van de diaconie, want die beheert onze  ZWO-financiën. Bij voorbaat: dank!

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO-Nieuws