Collectebestemmingen

Corona en het 40 dagenproject

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften over wilt maken onder vermelding van Leger des Heils. Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47 Bij voorbaat dank, Het college van diakenen

Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van de Pauluskerk i.v.m. een gift voor vluchtelingen.

Opbrengst oecumenische dienst

In de oecumenische dienst van 26 januari 2020 heeft de collecte voor “Stichting Pijnackenaren helpen Armenië“ het prachtige bedrag van € 1205,12 opgebracht. Namens het Beraad van Kerken, Hartelijk dank!

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor extra ondersteuning die buiten de normale hulpverlening valt, zoals de soepfiets, aanschaf van een identiteitskaart, aangepaste kleding etc. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 5 april, Palmpasen

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 29 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de dagopvang dak- en thuislozen. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 22 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor het 50|50 Workcenter Den Haag. In de regio Den Haag willen we graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 15 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor gezinscoaches. Van uw bijdrage worden praktische voorwerpen aangeschaft zoals bijvoorbeeld een koelkast om voedselpakketten van o.a. de voedselbank te kunnen bewaren of een tweedehands fiets als deze in een gezin ontbreekt. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 8 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor Anti Human Trafficking (anti mensenhandel). Uw bijdrage gaat naar hulp zoals het regelen van een bankpas, identiteitskaart, en vervoer naar het thuisland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

40 dagenproject

Samenleven doe je niet alleen!

Steun het Leger des Heils tijdens de 40-dagentijd want: samenleven doe je niet alleen! Tijdens de 40-dagentijd gaat de opbrengst van de collecte in uw kerk naar het Leger des Heils in de regio Haaglanden. Als Leger des Heils zijn we dankbaar dat de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ons werk steunen en zich op deze manier inzetten voor mensen zonder helper. De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Hierboven leest u wanneer er bij u in de kerk gecollecteerd wordt en wat het speciale collecte thema van die zondag is. Naast de collecte krijgen de kinderen een bouwplaat van een spaarvarken. De kinderen thuis zamelen geld in voor kinderen die tijdelijk verblijven in onze crisisopvang Vliet & Burgh. Ook zal er tijdens de 40 dagen tijd kleding ingezameld worden. U vindt de kledingboxen in de hal van uw kerk. Met uw bijdrage helpt u ons de meest kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Evert NieuwkoopCollectebestemmingen