Collectebestemmingen

Zondag 1 november

De eerste collecte is voor de Voedselbank voor Delft en omstreken.

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk

Zondag 25 oktober

De eerste collecte is voor het NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maakt dit genootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
De kerndoelen van het NBG:
• de Bijbel vertalen
• de Bijbel beschikbaar stellen
• betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk

Zondag 18 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Tear.

Tear helpt kerken wereldwijd om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. Zij doen dat via partnerorganisaties, die met hun deskundigheid de kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Ook verbinden zij kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Op dit moment biedt zij ook noodhulp aan de Royingyavluchtingen en aan Libanon. Tear maakt Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. Dit begint met het herstel van relaties: met God, jezelf, de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Recht doen is een opdracht van God (Micha 6: 8).

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 11 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat).

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. Wij verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-kering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij gebruik van irrigatie en wissel- teelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, maar nu ook aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Ongeschoolde boeren zoals Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen een boer of boerin trainen voor €160. Daar vragen wij uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 4 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten.
Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt dit mogelijk.


Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2020

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsvieringen in het laatste kwartaal van 2020 is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.
Warm aanbevolen!


Zondag 27 september

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

De Acker

De eerste collecte is deze zondag bestemd voor het kinderwerk van Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs trekt /trok door het hele land met theatershows waarin hij de Bijbelse boodschap vertelt aan kinderen. Zo was hij in Pijnacker en in Loon op Zand bij het Kidzskamp vorige jaar.
Nu het coronatijd is maakt hij online kinderprogramma’s voor thuis, scholen en kerken. Deze werden in het begin van de coronatijd ook door De Acker doorgegeven.
Matthijs doet dit samen met zijn buikspreekpop Henkie en professor Walter Eetveel in de Henkie show www.henkieshow.nl
Financieel is Matthijs mede afhankelijk van giften om dit werk kosteloos te kunnen aanbieden.
Wijkkerkenraad De Acker wil deze collecte van harte bij u/jullie aanbevelen.

Kerkelijk Centrum Delfgauw

De collecte is bestemd voor onze sponsorkinderen Bethsaïda en Pelagie. Buiten onze maandelijkse bijdrage willen wij tijdens de coronatijd een collecte voor deze kwetsbare kinderen houden. Via Woord en Daad sponsoren wij Beth- saïda uit Haïti. Zij is acht jaar oud. Ook hun sponsorprogramma wordt beïn- vloed door het coronavirus. Samen met partnerorganisatie CRECH werken zij aan duurzame oplossingen. CRECH ontwikkelt christelijk lesmateriaal en biedt trainingen aan voor docenten. Zo krijgt Bethsaïda kwalitatief, christelijk onderwijs. Op dit moment krijgt zij thuisonderwijs, omdat de scholen gesloten zijn. Haar ouders kunnen eens per week lesmateriaal op- halen, zodat zij aan de slag kan. Ook krijgen zij als gezin voedselpakketten en hygiënekits. Via Compassion sponsoren wij Pelagie uit Togo. Zij is zeven jaar oud. Op dit moment zijn in Togo de grenzen en scholen gesloten. Kerken zijn gedeeltelijk open. Omdat de Compassionprojecten gesloten zijn, brengen medewerkers van partnerkerken voedselpakketten, controleren zij de gezondheid van de kinderen en de gezinnen en verstrekken zij medische middelen bij ziekte. Er wordt iedere dag voor hen gebeden en medewerkers communiceren met de gezinnen via de telefoon en videogesprekken. De collecte bevelen wij van harte bij u aan.

Dorpskerk

Op zondag 27 september houden we onze wijkgebonden collecte. Dit jaar hebben we gekozen voor de kinderen waarvan ouders afhankelijk zijn van de voedselbank in Delft en Pijnacker. Om verschillende redenen, waaronder ook de coronacrisis, zijn er gezinnen waarvan ouders hun kinderen niet kunnen geven wat ze hen graag zouden willen geven. Verjaardagen, Sinterklaas, Kerst kunnen dan ook niet worden gevierd. Wij willen speciaal voor deze kinderen collecteren om ook voor hen december een feestmaand te laten zijn. Wilt u ons daarbij helpen?

Ontmoetingskerk

De wijkgebonden collecte van de Ontmoetingskerk is bestemd voor het Plus project van de ZWO: kinderslavernij in Ghanese visserij.
Vanwege de corona-situatie hebben we twee keer een zwo-avondmaalscollecte gemist in de Ontmoetingskerk . Iets daarvan willen door deze wijkgebonden collecte weer inhalen
Op Lake Volta in Ghana werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang in de visserij. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Een reddingsoperatie kost 543 euro per kind en 392 euro om een kind een maand lang op te vangen.
James Kofi Annan moest als kind werken in de visserij en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. Hij begon in 2007 een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds, als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Ontvangen bedankbrief

 

De diaconie heeft van Exodus voor de tweede keer een bedankbrief ontvangen, omdat zij het doel is voor onze themacollecte dit jaar.


Zondag 20 september

Eerste collecte: Dorcas

De mensen van Dorcas geloven in gerechtigheid en zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is en redt levens wanneer die worden bedreigd. Daarom worden kansen gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. De mensen die vaak ongezien blijven, worden door Dorcas gezien. Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

Noodhulp in Beirut

Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Minstens de helft van de gebouwen is getroffen. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De ontploffing heeft een enorme ravage aangericht in de stad. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld. Daarnaast heeft Libanon, net als de rest van de wereld, te maken met het coronavirus. De gezondheidszorg staat onder druk en de strenge lockdown afgelopen voorjaar heeft de economie nog meer verzwakt. Dorcas zet zich al sinds 2012 in voor de meest kwetsbare mensen in Libanon. Ook bij deze ramp wil Dorcas er voor hen zijn door voedsel uit te delen, te voorzien in middelen voor huisvesting en bescherming te bieden.

Tweede collecte: het werk van de plaatselijke kerk

Zondag 13 september

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor de derde keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De clie?nten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kindprogramma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 6 september

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten de mensen van Epafras niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen de gedetineerden als die daar voor openstaan. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 30 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

Ook Maleisië is getroffen door de Corona pandemie, maar ondanks alle beperkingen, ook voor de MBS, is Billy’s studie gelukkig niet vertraagd. En daarom hoopt hij op 1 november zijn studie af te ronden met het behalen van zijn Bachelor diploma. Billy schrijft : “Ik zou het geweldig vinden als mijn sponsors getuigen van deze plechtigheid zouden kunnen zijn”. Maar, ja ….. Billy heeft er dan vier jaar studie aan de MBS opzitten en zou die nog graag voortzetten om zijn Master opleiding te doen. Maar volgens het immigratiebeleid van Maleisië zou hij dan eerst naar huis, naar Liberia, terug moeten keren om, na drie maanden, opnieuw een visum aan te vragen. Hij hoopt en bidt dat ze zijn verzoek om in Maleisië te mogen blijven nogmaals in overweging willen nemen. Misschien dat ze door de Corona situatie wat coulanter zijn….. In de toekomst wil Billy namelijk graag zelf een Bijbelschool in Liberia oprichten en zou daarom zijn theologische kennis op een zo hoog mogelijk peil willen brengen. Maar, schrijft hij ook: “Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer”. (Spreuken 19 : 21).

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 23 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 27 jaar en volwassenen met hun gezinnen. Ook pleegzorg is een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg. Timon heeft diverse vormen van Begeleid Wonen. Bijvoorbeeld in een gezinsgroep van vier tot zes jongeren, waarin het gezin centraal staat. Zij worden begeleid door vrijwilligers en professionele begeleiders. Het doel is dan dat deze jongeren na 1,5 jaar zelfstandig verder kunnen. Ook deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 16 augustus

De eerste collecte is bestemd voor slachtoffers van de explosie in Libanon.

Nu de samenwerkende hulporganisaties giro 555 hebben opengesteld voor de slachtoffers van de alles vernietigende explosie in de haven van Beirut, zal de diaconale collecte op 16 augustus worden besteed aan dit doel. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 9 augustus

De eerste collecte is bestemd voor De Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Hun werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving om zo eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. in Jeugddorp De Glind. Hier worden ruim 120 kinderen opgevangen in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Het is een klein, groen dorp tussen Amersfoort en Barneveld met een manege, agrarische bedrijven en lokale ondernemers. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 2 augustus 2020

De eerste collecte is voor Stichting de Haven

Stichting de Haven in Den Haag richt zich op sekswerkers en hun eventuele gezinnen. De stichting verricht intensief veldwerk en biedt ook maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Veel sekswerkers spreken geen Nederlands. Bij de Haven kunnen ze, op afspraak, te woord gestaan worden in hun eigen taal. In de tijd van de coronacrisis hebben ze geen inkomsten gehad en is de hulp van Stichting de Haven extra hard nodig.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 26 juli 2020

De eerste collecte is voor Mercy Ships.

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 19 juli 2020

De eerste collecte is voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 12 juli 2020

De eerste collecte is voor The Mall in Delft

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Over het geven van uw gaven

De Diaconie wil u allereerst heel hartelijk bedanken voor alle gaven die wij de afgelopen maanden van u mochten ontvangen. In deze moeilijke tijd is het bijzonder om te zien dat u uw gaven blijft geven. Omdat het ophalen van de collecten op dit moment niet op de gebruikelijke manier verloopt wil de Diaconie graag uw aandacht vestigen op de volgende twee punten:

Vanwege de lagere administratieve last gaat onze voorkeur uit naar betaling via de aangeboden QR-code of iDeal betaling.

Daarnaast kunt u ook het geld overmaken via de bank. Wilt u in dat geval letten op het volgende: Iedere week wordt er gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. De diaconie heeft een eigen bankrekeningnummer en ook de kerkrentmeesters hebben een eigen bankrekeningnummer. Vriendelijk vragen wij u daarom om uw gaven naar de juiste bankrekeningnummers over te maken.

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77RABO0354414747 ten name van Diaconie Prot. Gemeente Pijnacker.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Omdat de administratie in weken is opgezet, is het lastig om een overboeking die vele weken beslaat te verwerken. Vriendelijk vragen wij u daarom om niet meer dan voor vier kerkdiensten uw gaven over te boeken. Wij zorgen er dan voor dat uw overboeking wordt verdeeld over de collectedoelen die u heeft aangegeven.

Bedankt voor uw medewerking en voor de gaven die wij van u mogen ontvangen voor de Diaconieën en voor de kerk.


Zondag 5 juli

De eerste collecte is bestemd voor Christenen voor Israël. Voedselhulp voor de Oekraïne.

Koen Carlier is als alijaveldwerker van Christenen voor Israël werkzaam in de Oekraïne. Samen met zijn team en vele vrijwilligers helpt hij Joden in samenwerking met het Joods Agentschap op een praktische manier met gratis vervoer en uitreispapieren, op weg naar Israël. Ook delen de medewerkers elk jaar duizenden voedselpakketten uit aan hulpbehoevende Joden. Net zoals bij de Voedselbank in Nederland komen zij hun pakket ophalen bij een uitdeelpunt. Ook worden er pakketten met busjes weggebracht bij de mensen thuis in de dorpen en steden. Enkele keren per jaar organiseren zij ook een werkreis naar de Oekraïne. De deelnemers pakken dan een dag lang de pakketten in. Omdat de reis dit jaar niet doorging, moesten de vrijwilligers zelf de pakketten inpakken. Omdat er veel nieuwe besmettingen zijn door Corona, worden er in deze tijd duizenden noodpakketten bezorgd bij Joodse ouderen, holocaustoverlevenden en jongere gezinnen met kinderen, omdat één van de ouders of beiden geen werk meer hebben. De collecte bevelen wij van harte bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.

De gaven kunnen worden gegeven via de getoonde QR-codes tijdens de livestream, óf in de kerk, óf in het nieuwsbericht over de dienst op de wijkwebsite. Ook kunt u uw gaven overmaken naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker. Een gift voor de plaatselijke kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 3e kwartaal 2020

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Challenging Heights in Ghana.

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen. Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.


Zondag 28 juni 2020

De eerste collecte is bestemd voor het Plus project van de ZWO: Kindslavernij in Ghana. 

Visserijslaven in Ghana naar huis Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Gelderland en Overijssel samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Onze gaven kunnen we geven via de getoonde QR-codes tijdens de livestream, óf in de kerk, óf in het nieuwsbericht over de dienst op de wijkwebsite. Ook kunt u uw gaven overmaken naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker. Een gift voor de plaatselijke kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Zondag 21 juni

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Edukans

De droom van Stichting Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen via onderwijs en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft. De corona-pandemie zorgt wereldwijd voor grote problemen. Ook in het onderwijs. In 191 landen zijn de scholen gesloten of gesloten geweest. Bijna 1,6 miljard kinderen en jongeren gaan of gingen niet naar school. Voor kinderen in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van deze wereldwijde onderwijscrisis desastreus. Voor onderwijs op afstand ontbreken de technische middelen, ouders zijn vaak ongeschoold en kunnen hun kinderen dus niet helpen. Ouders kunnen ook niet thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen, omdat er dan geen inkomen voor het gezin is.

Onze gaven kunnen we geven via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Zondag 14 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het Landelijke PKN–afdrachtcollecte: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dit kan b.v. door open vieringen en het kerkgebouw als huiskamer voor het dorp.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Zondag 7 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Open Doors (Zondag voor de vervolgde kerk).

De missie van Stichting Open Doors is om op de bres te staan voor vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Op dit moment komen er ook veel moslims tot geloof in de Here Jezus. Zij staan er vaak alleen voor. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed, het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen en door voorlichting te geven aan christenen in de vrije wereld over christenvervolging.  Open Doors gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden. Er is een prachtige wisselwerking tussen de vervolgde kerk en ons christenen in het Westen. Wij ondersteunen deze kerk met onze giften en gebeden. Op hun beurt moedigen zij ons aan om in moeilijke omstandigheden op de Heer te blijven vertrouwen. 

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.


Zondag 31 mei, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Corona, speciaal voor de kerk in Moldavië.

Corona: een ramp van ongekende omvang. De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. In veel landen lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben de mensen geen werk, geen inkomen en geen eten. Er is vaak onvoldoende gezondheidszorg, waardoor ziekte, honger en dood dreigen. Uit bijvoorbeeld Moldavië komen schrijnende verhalen van ouderen die door de coronamaatregelen alleen en zonder voedsel zitten. De kerk in Moldavië laat hen niet alleen. Ze gaat bij hen op bezoek en zorgt voor hen, bijvoorbeeld met voedselpakketten. Kerk in Actie helpt de kerk in Moldavië. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes, of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL 77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.


Ontvangen bedankbrief

De diaconie heeft van Exodus en het Bartimeüs Fonds een bedankbrief ontvangen i.v.m. een gift in februari.


Zondag 24 mei

De diaconale collecte is de wijkgebonden collecte.

In deze bijzondere tijd heeft de diaconie besloten deze collecte in alle vier de kerken te bestemmen voor de hulp aan mensen in Pijnacker-Delfgauw die door de huidige situatie in financiële problemen zijn geraakt. Dit loopt via de gebruikelijke diaconale kanalen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Nu de kerkdiensten op zeer kleine schaal verlopen blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de kerk of via de livestream getoonde QR-codes en door het overmaken van geld naar de diaconie of de kerk.

Diaconie, bankrekening NL 77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw, onder vermelding van het collectedoel.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.


Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Voor de plaatselijke kerk, bankrekeningnr. NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 mei

De diaconale collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië

Pijnackernaren helpen Armenië werft fondsen voor hulp en ontwikkelingswerk in Armenië. De stichting ondersteunt al 20 jaar de organisatie “little bridge”. Met enkele hard werkende mensen voert deze organisatie kleinschalige ontwikkelingsprojecten in heel Armenië uit.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 10 mei

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor de tweede keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 3 mei

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-cie. (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking): de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Nieuw in dit project is dat er meer aandacht is voor landbouwontwikkeling van het hele dorp en niet alleen van de 270 personen van de directe doelgroep.Er komt meer voorlichting over landbouw en kwaliteit van voeding. Er zal ook worden geïnvesteerd in betere opslag van de oogst door collectieve opslagschuren te bouwen. Dit is een behoorlijk grote kostenpost op de begroting van het project. Ook worden de spaargroepen, VSLA’s(Voluntary Saving and Lending Asso-ciation), professioneel ondersteund bij hun activiteiten. Voor de mensen uit de directe doelgroep is deelname aan een VSLA ook cruciaal, want het vergroot hun sociale netwerk en er is een stimulans om te sparen en nieuwe activiteiten te ondernemen. Via een VSLA kun je kleine bedragen sparen en soms een grotere lening krijgen om een investering te doen. Op deze manier kunnen de leden samen een klein bedrijfje starten. Met behulp van de VSLA’s kan ook de opslag van de oogst gezamenlijk worden georganiseerd. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.


40 dagenproject Leger des Heils

Het project dat wij in coronatijd vrijwel zonder collectes hebben moeten doen, belooft een mooie opbrengst te halen. Die is op dit moment nog niet exact bekend, omdat we nog bedragen uit de kinderspaarpotjes verwachten, maar u zult daarover snel op de hoogte gebracht worden. Juist nu komt dit geld bij Leger des Heils Haaglanden zeer goed van pas. U allen alvast hartelijk dank voor de gulle gaven. De kledinginzameling In weerwil van berichten in de media is ingezamelde kleding voor het Leger des Heils nog steeds zeer welkom. Deze kleding hoeft niet naar een sorteercentrale, maar kan in noodsituaties in Haaglanden rechtstreeks uitgedeeld worden aan mensen die daar heel blij mee zijn. Winterkleding is nog steeds welkom, maar met het naderen van de zomer heeft zomerkleding momenteel de hoogste prioriteit. U kunt de kleding afgeven bij uw eigen kerkgebouw op momenten dat het gebouw open is. Dat is in ieder geval rondom de kerkdiensten, ook als u die niet bij kunt wonen. Voor andere mogelijkheden kunt u waarschijnlijk het beste even contact opnemen met de koster van uw kerk.


Zondag 26 april

De eerste collecte is bestemd voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Het Dovenpastoraat is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Als “hulpdienst” van deze kerken helpt het pastoraat hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van bijbelstudies en bijbeldagen en het geven van een cursus Pastoraat.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.


Zondag 19 april

De 1e collecte is voor de stichting de Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 april, Pasen 2020

De 1e collecte is bestemd voor Stichting De Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven. Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. Al deze collecten beveelt het college van diakenen van harte bij u aan. Als wij onze donaties nog steeds niet zelf in de kerk kunnen doen, hopen wij dat u geld wilt overmaken op de Rabobankrekening van de diaconie onder vermelding van het collectedoel. Banknummer: NL77RABO0354414747


HA-collecten 2e kwartaal 2020

In het 2e kwartaal zijn de Heilig Avondmaalscollecten bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië. Billy zelf is afkomstig uit Liberia in Afrika. In januari is hij met zijn 4e studiejaar begonnen. In de laatste maanden van 2019 is hij naar Liberia terug geweest om zijn familie te bezoeken. Die had hij in 3 jaar niet gezien. De tijd daar heeft Billy bepaald niet stil gezeten. Hij heeft leiders van zijn kerk getraind, en hij heeft zijn vader geholpen bij het opstarten van een school voor minder bedeelde kinderen. In korte tijd meldden zich al 140 leerlingen uit arme gezinnen daarvoor aan. Billy vraagt ons ook voor zijn arme vaderland te bidden. Dit alles toont Billy’s grote motivatie! Vandaar dat wij hem van harte steunen om zijn studie aan de MBS af te maken.


Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van de Pauluskerk i.v.m. een gift voor vluchtelingen.


Opbrengst oecumenische dienst

In de oecumenische dienst van 26 januari 2020 heeft de collecte voor “Stichting Pijnackenaren helpen Armenië“ het prachtige bedrag van € 1205,12 opgebracht. Namens het Beraad van Kerken, Hartelijk dank!


Corona en het 40 dagenproject

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften over wilt maken onder vermelding van Leger des Heils. Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47 Bij voorbaat dank, Het college van diakenen


Collecten in de Stille Week

Voor zover er collecten in de Stille Week worden gehouden, is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen.  Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 april, Palmpasen

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de dagopvang dak- en thuislozen. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 22 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor het 50|50 Workcenter Den Haag. In de regio Den Haag willen we graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 15 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor gezinscoaches. Van uw bijdrage worden praktische voorwerpen aangeschaft zoals bijvoorbeeld een koelkast om voedselpakketten van o.a. de voedselbank te kunnen bewaren of een tweedehands fiets als deze in een gezin ontbreekt. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor Anti Human Trafficking (anti mensenhandel). Uw bijdrage gaat naar hulp zoals het regelen van een bankpas, identiteitskaart, en vervoer naar het thuisland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


40 dagenproject

Samenleven doe je niet alleen!

Steun het Leger des Heils tijdens de 40-dagentijd want: samenleven doe je niet alleen! Tijdens de 40-dagentijd gaat de opbrengst van de collecte in uw kerk naar het Leger des Heils in de regio Haaglanden. Als Leger des Heils zijn we dankbaar dat de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ons werk steunen en zich op deze manier inzetten voor mensen zonder helper. De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Hierboven leest u wanneer er bij u in de kerk gecollecteerd wordt en wat het speciale collecte thema van die zondag is. Naast de collecte krijgen de kinderen een bouwplaat van een spaarvarken. De kinderen thuis zamelen geld in voor kinderen die tijdelijk verblijven in onze crisisopvang Vliet & Burgh. Ook zal er tijdens de 40 dagen tijd kleding ingezameld worden. U vindt de kledingboxen in de hal van uw kerk. Met uw bijdrage helpt u ons de meest kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Evert NieuwkoopCollectebestemmingen