Collectebestemmingen

Zondag 27 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Het Nederlands Bijbelgenootschap.

Van de NBV tot een eerste bijbelvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. De missie van het NBG is om de Bijbel dichtbij te brengen.
De drie kerndoelen van het NBG zijn:

    1. De Bijbel vertalen vanuit de brontekst en vertalingen maken in goed Nederlands. Daarnaast ondersteunt zij bijbelgenootschappen in andere landen.
    2. De Bijbel beschikbaar stellen. Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is en vervolgens probeert zij met andere bijbelgenootschappen om zoveel mogelijk bijbels te versprei- den.
    3. De betrokkenheid bij de Bijbel vergroten. Het NBG wil een relatie leggen tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van de bijbellezers.

Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 20 oktober

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.
Iedere kerk collecteert voor haar eigen doel.

Kerkelijk Centrum Delfgauw

De eerste collecte is bestemd voor een watertappunt en 12 zwerfkeien op het grasveldje voor de ingang van de kerk.

Een plek om te drinken en uit te rusten, ook als de kerkdeur gesloten is. Een tappunt voor degene die (Levend) Water wil drinken, Johannes 7:37,38.
De keien zijn er om op uit te rusten. Op een infobordje is de bijbehorende symboliek te lezen uit Jozua 4:21.
“Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer”.
Voor wie?
-Voor de doordeweekse voorbijgangers als ze langs wandelen of fietsen en even willen uitrusten en wat water willen drinken.
-Voor ons om er na een kerkdienst of activiteit met iemand bij te praten.
-Voor de kinder- en tienerkerk om te gebruiken tijdens het Bijbelverhaal of een verwerking.
-Voor jou om je waterflesje bij te vullen. Op deze manier ben je ook nog eens duurzaam en gezond bezig!
Naar aanleiding van de gemeenteavond op 13 februari is het idee ingeleverd om een uitrustplek en watertappunt voor de kerk te plaatsen. Het aandragen van ideeën en het meehelpen met uitwerken, stellen wij als kerkenraad zeer op prijs. Dus ook via deze weg: bedankt Kuinie en Jan! Voor vragen en informatie: Yolanda Stiefelhagen 06-26781803

De Acker

De eerste collecte is bestemd voor Zorgkwekerij Bloei.

Zorgkwekerij Bloei biedt kleinschalige kleurrijke dagbesteding en is een leerbedrijf voor mensen met een (verstandelijke) beperking van minimaal 18 jaar. Deze unieke dagbesteding bevindt zich aan de rand van het centrum van Pijnacker, in een echte orchideeënkwekerij! De deelnemers van zorgkwekerij Bloei worden hulpkwekers genoemd. De hulpkwekers hebben binnen de orchideeën- kwekerij hun “Eigen Stekkie”. Hierin bevindt zich een werk- en leerruimte, de kantine, keuken, kantoor en een kleine winkel. Voor één op één activiteiten of om er gezamenlijk op uit te gaan hebben zij een elektrische tandem gekregen waar de accu van stuk is. De collecteopbrengst zal gebruikt worden om de accu te vervangen.
Meer info www.zorgkwekerijbloei.nl
Van harte aanbevolen!

De Ontmoetingskerk

De eerste collecte is bestemd voor een rolstoelbus voor de woonzorgcentra Veenhage en Weidevogel in Pijnacker-Nootdorp.

De vriendenstichtingen van de woonzorgcentra Veenhage en Weidevogel in Pijnacker-Nootdorp sparen al geruime tijd voor een rolstoelbus.. Door de rolstoelbus kunnen de ca. 250 bewoners van deze woonzorgcentra er wekelijks op uit om deel te nemen aan bijvoorbeeld zwemuurtjes en klaverjasmiddagen, maar ook aan uitstapjes naar b.v. de dierentuin. Ook zelfstandig wonende ouderen uit Pijnacker-Nootdorp kunnen tegen ritvergoeding gebruik maken van de rolstoelbus. De bus is al besteld, maar er moeten nog wel enkele duizenden euro’s bij elkaar gebracht worden.

Dorpskerk

Het doel van de wijkgebonden collecte is nog niet bekend bij het ter perse gaan van Centraal Contact. Deze zal op 20 oktober in de dienst worden meegedeeld.

Alle wijken

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 13 oktober

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Werelddiakonaat.

Koken tegen armoede in Colombia.
Jongeren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá lijden een uitzichtloos bestaan. Bij de Manq´a kookschool van Kerk in Actie partner FPT krijgen jongeren de kans een vak te leren om zo uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Producten waarmee gekookt wordt, worden gekocht bij kleine boeren die op deze manier ook een inkomen hebben. Het mes snijdt zo aan 2 kanten om armoede én honger tegen te gaan.

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 6 oktober

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Kerk en Israël.

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund.

De tweede collecte is voor de kerk.


Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen
in de vierde periode 2019

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering in de vierde periode is bestemd voor Kinderen in de Knel.
Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang. Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.

Warm aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Namens de ZWO Commissie
Edith Zegwaard


Zondag 29 september

De eerste collecte is bestemd voor Niketan.

Niketan is een non-profit organisatie uit Pijnacker met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Niketan biedt in haar werkgebied kinderen en jongeren in Bangladesh met een verstandelijke of complexe handicap zorg op cognitief, sociaal, emotioneel en medisch vlak. Haar projectgebied heet Manikganj District en is een van de armere districten in Bang- ladesh. In dit distrikt ligt sloppenwijk Badda. Deze wijk is buitengesloten van fundamentele voorzieningen, zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede woningen. Kinderen gaan niet naar school, maar komen vaak terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze worden uitgebuit. Bovendien vormt de sloppenwijk de plek voor sociale problemen, zoals criminaliteit en drugsverslaving.
Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 22 september

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund. Enkele activiteiten zijn: de Voedselbank, bezoek aan zieken, de kerstattenties, bloemetje van de maand en ouderenmiddagen. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Het Kerkelijk Centrum Delfgauw heeft op deze zondag een oecumenische dienst met de R.K. kerk in Delft.
De collecte is bestemd voor PAX.
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. In Kosovo ondersteunt PAX de organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Oprichtster Valdete steekt in Kosovo regel- matig de rivier over die de stad verdeelt tussen Serven en Albanezen. Het is niet gemakkelijk om de brug over te steken, maar ze zet toch door om contact te zoeken met haar voormalige vijanden.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Bedankbrieven

De diaconie heeft twee bedankbrieven ontvangen, te weten van Exodus en van Stichting Aleh i.v.m. onze gift.

Zondag 15 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

Op deze zondag wordt de derde collecte voor het Themaproject gehouden. Dat is dit jaar voor Stichting De Hoop. De medewerkers van De Hoop hebben allemaal een Christelijke levensovertuiging en helpen op deskundige en betrokken wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan in één van de inmiddels zes klinieken in Nederland of door middel van ambulante zorg. Van de cliënten wordt niet noodzakelijkerwijs verwacht dat ze Christen zijn. De medewerkers begeleiden door middel van stabilisatie, resocialisatie en door het voorkomen van een terugval de cliënten om weer een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

In Dordrecht heeft de stichting sinds juli 2019 ook een aantal woonpanden waar cliënten na een opname in één van de klinieken tijdelijk nog bescherming en begeleiding kunnen ontvangen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 8 september

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wil dat elk uit huis geplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Dat doet de Rudolph Stichting door kinderen zo veel mogelijk op te laten groeien in gezinssituaties. In de gezinshuizen van de stichting kunnen kinderen met complexe problemen geholpen worden met allerlei soorten therapie en zo normaal mogelijk opgroeien.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 1 september

De eerste collecte is bestemd voor  Billy Brown, student aan de MBS, de bijbelschool in Maleisië.

Dit is ­één van de 3 Plusprojecten van de ZWO.

Billy is een jonge Afrikaan, afkomstig uit Liberia, die door ons financieel ondersteund wordt via het Fonds dat door ds. Nelly van Kampen is opgericht.

Billy is nu aan zijn 3e studiejaar begonnen. Als hij na 4 jaar zijn studie afgerond heeft, hoopt hij naar Liberia terug te keren om daar predikant te worden.

Het studeren in een ander werelddeel, Azië, is voor Billy een goede, maar soms ook harde leerschool. Hij had zich mentaal voorbereid op een cultuurschok, hij wist dat hij in een heel andere maatschappij terecht zou komen. Maar wat hij – en eerlijk gezegd wij ook –  niet verwacht had, is dat hij er te maken zou krijgen met rassenproblematiek en discriminatie……! Zelfs bij christenen: “ Toen ik hier een paar kerken bezocht, kon ik een anti-Afrikaans sentiment waarnemen. Het stemde me triest, vooral ook om dat binnen de “kerk” mee te maken.” Billy kwam vanuit een kleine, open en eenvoudige Afrikaanse maatschappij in een conservatieve, multiculturele omgeving terecht. Hij noemt het een uitdagende, schokkende en soms pijnlijke ervaring voor hem. Gelukkig ondervindt Billy wel veel steun van docenten en medestudenten aan de MBS, en is hij vastbesloten veel lering te trekken uit alles wat hij in Azië meemaakt.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 25 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de  M.A.F. (Mission Aviation Fellowship).

De MAF is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatie- middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.  Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens  ter wereld een vliegtuig op om te helpen. John Woodberry, leider van het Internationale MAF-rampenteam, zegt in een verslag dat God ons de vliegtuigen en capaciteiten gegeven heeft om levens te redden en een actief onderdeel te zijn van de medische en kerkelijke missie. Het is een kans om mensen te dienen en van mensen te houden in een zeer moeilijke tijd.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

De tweede collecte is voor de kerk en het  kerkenwerk.

Zondag 18 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Sinds 2016 is pleegzorg ook een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is ge-
richt op gezinnen waar jongeren in hunontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische- of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak.
Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 11 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten Epafras niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

Zondag 4 augustus

De eerste collecte is voor Stichting de Haven.

Stichting de Haven is sinds 1996 in Den Haag werkzaam onder de 800 daar aanwezige raamprostituees. De stichting is geïnspireerd door Jezus houding ten opzichte van prostituees. Men wil de liefde van God laten zien door woord en daad. De prostituees worden wekelijks bezocht door vrijwilligers. Verder wordt er professionele psychosociale en praktische hulp geboden. Prostituees die de prostitutie willen verlaten worden geholpen met het vinden van ander werk en het opbouwen van een nieuw netwerk. Hiervoor is er ook een maatjesproject waardoor zij een jaar lang intensief begeleid worden om nieuwe wegen te vinden in het leven.

Tweede collecte: Het werk van de plaatselijke kerk

Zondag 28 juli

Eerste collecte: Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80% van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships. Onderstaand een persoonlijk bericht van hen.

We wonen met ons gezin op de Africa Mercy, het hospitaal schip dat elk jaar weer een nieuw land aandoet en veel operaties doet die normaliter niet in deze landen gedaan worden. Je moet dan denken aan grote gezwellen, hazelip, cataract operaties, benen rechtzetten en nog wat andere specialiteiten. Naast operaties voor patiënten trainen we medische staf in het land om ook hun verder te helpen. Soms gaat dat heel goed: Nadat we al een paar keer eerder in Guinea geweest zijn, konden we de laatste keer amper meer patienten vinden met een hazelip: De doctor die 5 jaar geleden door ons getraind was heeft heel veel patienten behandelt!

Voor ons gezin zit er wel een verandering aan te komen. Nu Hugo, onze oudste, klaar is met zijn middelbare school blijft hij na deze zomer in Nederland om te gaan studeren. We gaan dus met ons vieren, Bernard, Janetta, Micha en Abel weer terug naar Afrika.

Bernard krijgt een nieuwe baan op het schip: hij wordt Programs Director en is daarmee verantwoordelijk, voor het hospitaal, de medische training, het tandarts programma, etc. Eigenlijk voor alle programma’s die het schip uitvoert.

Hartelijke groet,
Bernard en Janetta

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 21 juli

De eerste collecte is bestemd voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

De tweede collecte is voor de kerk.

Bedankbrief

Van Terre des Hommes Pijnacker ontving de diaconie een bedankbrief voor de collecte van 19 mei.

Zondag 14 juli

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (Vrijwilligers en Kerken).

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio’s die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus Nederland werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers. Er wordt op verschillende terreinen hulp geboden door vrijwilligers. Vrijwilligers in de Exodushuizen, vrijwilligers buiten en binnen de gevangenis, vrijwilligers voor de kinderen van ouders in detentie en promotors, die op evenementen, in kerken en op scholen voorlichting geven over het werk van Exodus. De collecte komt deze keer ten goede aan de afdeling vrijwilligers en kerken en vader kind activiteiten in de gevangenis. Vrijwilligers binnen de gevangenis wonen kerkdiensten bij en ondersteunen de geestelijk verzorger. Er worden zowel katholieke als protestantse diensten gehouden.

De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 7 juli

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Door de Diaconie worden verschillende activiteiten financieel ondersteund. De verschillende activiteiten zijn: bezoek aan de zieken, de Voedselbank, geven van kerstattenties, het organiseren van ouderenmiddagen en het bloemetje van de maand. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Bedankbrieven

Op 27 mei hebben wij een bedankbrief ontvangen van Dorcas i.v.m. een gift voor Jemen en Mozambique.
En op 14 juni hebben wij een bedankbrief ontvangen van Wycliff bijbelvertalers.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 3e periode 2019

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Challenging Heights in Ghana.

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.


Evert NieuwkoopCollectebestemmingen