Wijkberichten tot en met 15 september 2019

op maandag, 02 september 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 september
Collega Emöke van Bolhuis leidt deze zondag de dienst. In de nevendienst gaat het over Kolossenzen 3,18-4,6. Daar gaat het over Christen zijn in een niet-christelijke wereld.

Zondag 15 september
We beginnen het nieuwe seizoen met een feestelijke dienst. De muziekgroep Combine verleent haar medewerking. Voor de inhoud van de dienst sluiten we aan bij het Focustraject. Naar aanleiding van Jeremia 29, 4-14 gaat het eerste gesprek bij Focus over ‘Waar God je roept’. Daarmee gaat het over Jezus in jouw wereld. In deze dienst nemen we afscheid van Albert van der Spek als missionair ouderling en van Wouter en Maaike van der Meer als jeugdleiders. Na de dienst is er voor jong en oud nog een boeiend programma. Verderop in deze rubriek lees je daar meer over. Laat je collega’s, vrienden, familieleden etc. iets proeven van de kerk. Schroom niet hen mee te nemen.

OP- EN OMZIEN
Huwelijksjubileum
We feliciteren dhr. en mw. De Ruiter-Fraanje, met hun 25-jarige huwelijk op 8 september.


MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Jezus in jouw wereld
Dit is het thema van het derde Focusblok (sept.-dec.). In deze maand staat Jeremia 29,4-14 centraal. We willen elkaar aanmoedigen om christen te zijn op de plaats waar God ons roept.

Ontmoetingsplaatsen
Op verschillende plaatsen komt bovengenoemd thema en Bijbelgedeelte aan de orde. Hier een impressie.

Dinsdag 10 september. De groep van Netty (tel. 369 52 28) en Connie in De Graanschuur.
Dinsdag 17 september. De groep van Roel Nieuwenkamp (tel. 369 69 81)
Woensdag 18 september. De groep van Peter de Vries (369 25 13) aan de Hesselt van Dinterlaan 9
en de Jongeren Groei Groep. De jongeren ontmoeten elkaar om 19.30 uur in De Graanschuur.

Verder zijn er de volgende Focuskringen:
De groep aan de Katwijkerlaan 24, tijdelijk onder leiding van Netty van der Spek.
Deze groep komt in principe iedere derde dinsdag van de maand bij elkaar.
De groep van Annie Dijkshoorn (tel. 369 24 87). Locatie: Prunuslaan 22. De kring komt iedere tweede of derde dinsdag van de maand bij elkaar.

Feest rondom De Acker
Zaterdagmiddag 14 september is er voor kinderen uit Noord een spelletjesmiddag rondom De Acker, georganiseerd door wijkvereniging Noord en wijkgemeente De Acker.

Vanaf 15.00 kun je sjoelen, steltlopen, doelschieten, vilten, spiraal spel en nog meer leuke en  sportieve activiteiten dingen doen. Natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kinderen. Alle kinderen, maar ook ouders of belangstellenden, zijn welkom voor een ontmoeting met elkaar in Noord.

Na de JEUGDACTIVITEIT gaat rond 16.00u de BBQ aan. De BBQ (barbecue) is een initiatief van de gezinnen waarvan de vrouwen wekelijks samen komen op dinsdagochtend in De Acker. Zij nodigen de kinderen en hun ouders uit om deel te nemen aan de BBQ. Iedereen neemt zelf wat lekkers mee voor op de BBQ of een andere lekkernij. Zo delen we met elkaar de maaltijd. Rond 18.00 uur is het feest in Noord voorbij.

Startzondag 15 september.
Na een mooie zomer kijken we op deze zondag vooruit naar het nieuwe seizoen. We starten weer de Focusgesprekken op en tijdens deze dienst gaat ds. de Jong in op het thema van het eerste gesprek. We zouden het fijn vinden, wanneer je voor deze dienst mensen wilt uitnodigen. Net zoals voorgaande jaren tref je uitnodigingskaartjes in de hal aan, waar je gebruik van kunt maken. Leuk om een keer kennis te maken met De Acker gemeente en te ervaren hoe het er in een zondagdienst aan toe gaat. En na afloop is er natuurlijk weer de gelegenheid om na te praten of door te praten. En onthoud, uitnodigen is genoeg, daarna is het aan God. Aansluitend aan het ontmoetingsmoment gaan wij verhalen met elkaar delen. Voor de vakantie ben je uitgenodigd om mooie/bijzondere vakantie ervaringen te delen. Ook al ging je misschien niet eens weg! Het kan gaan over kerkdiensten, maar ook andere momenten waarop jij je van Gods aanwezigheid bewust was. Hierbij ben je van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst deze met ons te delen. Geen zorg over hoe we dit gaan doen. Wij helpen jou daar graag bij. Doe je mee? Laat het ons weten. We kunnen alvast verklappen dat Dado ons dan meeneemt in hun ervaringen met de diaconale reis. We sluiten deze zondag af met een gezamenlijke lunch.

Groet: Marijke, Willianne, Arlo, Albert, Johan en Jelke.

Giften.
Voor De Acker: via Miep van der Kleij 1x € 10,00;
via Aria Hordijk 1x € 35,00; via Adri Mol 1x € 10,00.
Via mevrouw Rodenburg-Mosterd € 30,- voor de diaconie
Hartelijk dank.

 

albertWijkberichten tot en met 15 september 2019