Nieuwsbrief 11 juni 2022

op zaterdag, 11 juni 2022

Gezamenlijke dienst.

Zondag 12 juni is de gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw in de Dorpskerk. Er is geen dienst in De Acker.

Het gaat over het boek Ruth.

Een kort filmpje over het boek Ruth vindt u op https://www.youtube.com/watch?v=0kVQzFvaLwo&list=PLwCjQMpBO_Ia6CzYunz0fdXh9gT_2-8UJ&index=11

De diensten in De Acker zijn ook te volgen via kerktelefoon en via https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg

De orde van dienst is als bijlage bijgevoegd en is ook te vinden op
https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/ .

Ook deze zondag is de dienst te volgen via de kerkomroep, maar moet u wel schakelen naar de Dorpskerk, en via YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC1MnGAU66_viUuuzNXonVgA 

Voorbeden
In uw gebeden kunt u denken aan:

zieken en hun familieleden.

Collecten

De 1e collecte is voor Open Doors. Zie https://pknpijnackerdelfgauw.nl/collecte-bestemmingen/
De 2e collecte is voor de Kerk.

De collecten worden weer in de dienst gehouden zoals vóór corona.

Geen nieuwsbrief
De komende weken is er geen nieuwsbrief van De Acker. Informatie kunt u wel vinden op de website en in CC.

Agenda:
– Catechese (jongste groep): Woensdag 22 juni 19.30u in De Graanschuur

– Catechese (oudste groep): Zondag 19 juni na de dienst in De Graanschuur
– EO-jongerendag 2022: zaterdag 11 juni. Opgave en informatie bij ds. Nienke
– Gebedskring: Maandag 20 juni 19.15u in De Graanschuur
– Koffieontmoeting in De Acker: Elke dinsdag van 9.30u tot 11.30u
– Ons Honk: Woensdag 15 juni 14.30u in De Acker
– Open kerk: Elke woensdag van 19.00u tot 20.30u in De Acker
– Pastoraal overleg: Maandag 5 september 20.00u in De Acker
– Vrouwenkoffieochtend: Dinsdag 13 september om 10.00u in De Graanschuur
– Wijkkerkenraad: Maandag 20 juni om 20.00u
– Zondag 19 juni: Installatie ontkiemers en viering Heilig Avondmaal

– Zondag 26 juni: Kinderdienst. Kinderdoop en opdragen

Zie ook: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/agenda/

Gemeentetelefoon: 06 – 47 05 21 92.

Met vriendelijke groet,
C.P. de Waard, scriba.

albertNieuwsbrief 11 juni 2022