Afbouw maatregelen (waaronder vervallen aanmeldprocedure) in verband met coronavirus

op zondag, 15 maart 2020

Beste gemeenteleden.

We zijn blij dat de 1,5 m regel niet meer geldt. Daardoor kunnen we u weer , zonder dat u zich hoeft aan te melden in de diensten verwelkomen.

Natuurlijk houden we ook rekening met de gemeenteleden die toch graag nog wel enige afstand tot elkaar aanhouden. Hiertoe zijn er ook zitplaatsen met 1,5 meter afstand beschikbaar.

We zijn dankbaar en blij dat de diensten weer open staan voor iedereen.
U bent van harte welkom en wij hopen binnenkort graag te ontmoeten.

Ventilatie
Voorlopig wordt er nog wel goed geventileerd en staan de deuren open. Het is verstandig om daar in uw kleding keuze rekening mee te houden.

Koffiedrinken na de kerkdienst
Ook het koffie drinken na de diensten is weer opgepakt.


Overige informatie
De erediensten in De Acker kunnen zoveel mogelijk live gevolgd worden via het YouTube kanaal.
Klik op: Livestream De Acker .
De verbinding komt dan automatisch tot stand.
U treft daar ook de opnamen van voorgaande diensten aan.

Ook kunt u de diensten beluisteren via de website van kerkomroep.
Klik op: de Kerkomroep.
De verbinding komt dan automatisch tot stand

Kerktelefoonluisteraars kunnen de diensten op de gebruikelijke wijze beluisteren via de kerktelefoon.

Informatie over de Acker treft u ook aan op onze Facebookpagina.
Klik op: de Facebookpagina
De verbinding komt dan automatisch tot stand

Informatie over de collecten
Informatie over de collecten treft u in de weekbrief aan.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, of wilt u deze(ook) op een ander emailadres ontvangen, wilt u dat dan doorgeven aan scribaDeAcker@live.nl


Wanneer u HIER klikt komt u op de informatie pagina van de PKN PIJNACKER EN DELFGAUW uit waar u eveneens informatie over de collecte doelen aantreft.

Omzien naar elkaar.
In geval van behoefte aan pastorale hulp, neem dan contact op met:
– jouw pastoraal contactpersoon
– pastorale ouderling
– bel met de pastorale telefoon 0647052192
– of Ds. de Jong 015-3611613

De diensten kun je ook beluisteren via een tablet of smartphone
Voor bezitters van een tablet of smartphone blijft de mogelijkheid bestaan om de kerkdiensten via een app te beluisteren. 
Ga daarvoor naar de Play Store (Android toestel) of iTunes (Apple toestel) en zoek op ‘kerkomroep’.
Download vervolgens de betreffende app en selecteer tot slot de gewenste plaats en kerk.

 

 

albertAfbouw maatregelen (waaronder vervallen aanmeldprocedure) in verband met coronavirus