Focus en Alpha

Focus; gericht op Jezus!

Suggesties voor het volgen van Focus tijdens de periode van isolatie.

Beluister dagelijks de bijbelpodcastEerst dit” 

-Gebruik het Focus gespreksmateriaal voor je eigen stille tijd.


Gegroeid verlangen                                                                                                                              
Sinds 2015 stonden we regelmatig stil bij het begrip discipelschap. Dat waren kwetsbare, kostbare en bemoedigende gesprekken en ontmoetingen. Gaandeweg ontstond het verlangen om niet alleen over discipelschap te praten, maar elkaar ook te helpen om in het leven van elke dag volgeling van Jezus te zijn. Het Focusmateriaal helpt ons daarbij. Wij worden toegerust voor een manier van christen-zijn die bij ons past. 

De opzet van de ontmoetingen

De ontmoetingen hebben een herkenbare structuur met nieuwe onderdelen. De bijeenkomsten beginnen met gebed. Daarna volgt een kort stukje lezen in de Bijbel. Op een andere manier gaan we naar de tekst kijken, door er met elkaar over te praten.

Dit kan nieuwe en verrassende inzichten opleveren. We doen kennis op, leren begrijpen wat er bedoeld en hoe we dit in ons eigen leven kunnen toepassen

In beweging komen 
Tijdens deze ontmoetingen helpen we elkaar om wat we geleerd en ontdekt hebben in de praktijk toe te passen. Samen staat hierin centraal. Dus samen plannen maken, maar ook vragen hoe het is gegaan. Alles in vrijheid en met kleine stapjes. Tot slot vertellen we verhalen aan elkaar. Het gaat er dan om, dat je in jouw woorden jouw gedachten over God en geloven deelt. Via bijv. korte filmportretjes komen ook gewone Nederlanders aan het woord en vertellen op welke manier God in hun leven een rol speelt.  De ontmoeting wordt afgesloten met gebed. 

Doelgroepen en frequentie
Het gespreksmateriaal biedt stof voor volwassenen, jongeren en gezinnen. Voor volwassenen gaat het om maximaal 13 gespreken per kalenderjaar, met een tijdsduur van ongeveer 1,5 uur per ontmoeting. Ook zelfstanding en flexibel gebruik van het materiaal geeft zegen en vrucht. En u/jullie ontmoeten elkaar, waardoor er ook ruimte is voor aandacht voor de ander; een echte ontmoeting dus.

Kringleiders
De vaste structuur en de aangeboden informatie ontlast de kringleider in de voorbereiding. De kringleider is vooral gespreksleider. Op een speciale avond worden kringleiders toegerust. Het materiaal komt het beste tot zijn recht, wanneer de gespreksgroepen niet te groot zijn. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Albert van der Spek: albert_spek@hotmail.com


Waarom Alpha?Alpha-homepage-logo-500x333

Als je ….

  • denkt: ‘er moet meer zijn’…
  • dat nooit denkt, maar wel van een goed gesprek houdt…
  • het leuk vindt nieuwe mensen te ontmoeten, die verschillende opvattingen hebben over God, geloof en spiritualiteit…
  • Christen bent, maar de basis weer wilt opfrissen…
  • vrijblijvend wil weten wat het christelijk geloof inhoudt…

… dan is de Alpha-cursus iets voor jou!

In 10 avonden en een weekend ontdek je op een ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig.

De bijeenkomsten starten om 19 uur met een maaltijd, gevolgd door een inleiding en nabespreking in kleine groepen. Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
Wie is Jezus?, Waarom stierf Jezus, Bidden: waarom en hoe?, De bijbel lezen, en Hoe kun je geloven?

Heb je belangstelling voor de Alphacursus, kijk dan op alpha-cursus.nl.


adminFocus en Alpha