Algemene ledenvergadering AGN

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 april a.s. in De Acker. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.