In gesprek over de toekomst van De Acker gemeente

op 16-10-2022

Samen in gesprek over de toekomst van wijkgemeente De Acker.

De Algemene Kerkenraad heeft de ‘Commissie Boer’ in het leven geroepen, bestaande uit leden vanuit alle vier de wijkgemeenten. Deze commissie denkt na over de toekomst van de centrale gemeente en wat daarvoor nodig is aan mensen en middelen. De eerste resultaten zijn dat we blijven uitgaan van vier vitale wijkgemeenten en dat de afzonderlijke wijkgemeenten financieel ontkoppeld worden van het gezamenlijke vermogen. Dat betekent dat elke wijk in principe niet meer kan uitgeven dan zij ontvangt. Onze uitgaven zijn op dit moment groter dan onze inkomsten. Over die onbalans willen we graag met u en jou in gesprek. Daarom nodigen we u en jou uit voor een ontmoeting na de morgendienst van zondag 16 oktober a.s. Deze ontmoeting is een begin van een proces waarin we niet alleen proberen de inkomsten en de uitgaven bij elkaar te krijgen, maar ook samen willen nadenken over de vraag: ‘Hoe willen we als wijkgemeente in de toekomst kerk zijn en wat hebben wij daar voor nodig, qua middelen en bemensing (vrijwilligers en beroepskrachten)?’. Noteer de bovengenoemde datum alvast in uw agenda. We rekenen op de aanwezigheid van jong en oud.

albertIn gesprek over de toekomst van De Acker gemeente