Lectio Divina. Bijbellezen met je hart

op 24-11-2022

Deze vorm van Bijbellezen komt uit het klooster. De wijze waarop het gebeurt is ooit ingegeven door een woord van Jezus uit de Bergrede: ‘Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden’ (Mattheüs 7 vers 7). Bij Bijbellezen en in (Bijbel)kringen blijven wij vaak hangen in ons hoofd. Deze manier van Bijbellezen wil je helpen om je door Bijbelwoorden te laten raken, zodat er in je hart een vuur ontbrandt om naar het Woord te leven. Wil je deze vorm van Bijbellezen leren kennen? Kom dan donderdag 24 november naar De Acker, Park Berkenoord 2. Het programma is gratis en duurt van 20.00-21.30 uur. Om 19.45 is er koffie. Jong en oud is hartelijk welkom. Voor informatie kun je terecht bij ds. Jelke de Jong: j.de-jong@hetnet.nl of 06-17 13 47 77. Opgave is niet nodig, maar met het oog op de organisatie wel handig. 

albertLectio Divina. Bijbellezen met je hart