Themakring genezing

Als kwetsbare mensen leven we in een gebroken bestaan. Die kwetsbaarheid ervaren we o.a. als we ziek zijn. Als je ziek bent, ga je naar de huisarts en raadpleeg je specialisten. Ook het geloof is van grote betekenis in geval van ziekte. In het geloof gaat het niet alleen om ons heil, maar ook om onze heling. De Heer heeft zich geopenbaard als Geneesheer en Jezus genas zieken. De apostelen deden na Jezus’ hemelvaart de genezende werken die Jezus daarvoor deed. De kerk is een helende gemeenschap. Alleszins reden om in het nieuwe seizoen in een themakring stil te staan bij ziekte, heling en genezing. In drie avonden kijken we wat Jezus deed voor zieken en wat wij kunnen doen met en voor zieken. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. lichamelijke genezing, innerlijke genezing, ziekenzalving, voorbede en wanneer genezing uitblijft.

De cursus wordt gegeven op donderdag 8 september, donderdag 22 september en donderdag 13 oktober. De avonden beginnen
om 20.00 uur en vinden plaats in De Acker. Het cursusmateriaal wordt gratis aangeboden. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Er is mogelijkheid voor gebed. Er kunnen 15 personen aan deze cursus meedoen.

Heb je vragen? Meld je bij ds. Jelke de Jong. Wil je meedoen? Geef je bij hem op.
Mail: Jelke. tel.: 3611613.