Focus op Jezus

op dinsdag, 02 februari 2021

De ‘Er is Hoop’-campagne!
Agapè start vanaf september 2020 de ‘Er is Hoop’-campagne. Wellicht heb je wel eens gehoord van de campagne in de jaren ’80. Deze had grote impact en was tot zegen voor Nederland. Nu 40 jaar later, voelt Agapè zich opnieuw geroepen om een ‘Er is Hoop’-campagne te lanceren met als doel heel Nederland te bereiken met dé boodschap van hoop. Hoop die onophoudelijk en onuitputtelijk is in Jezus Christus!

Verhalen van hoop
In september lanceert Agapè het online platform Erishoop.nu waar verhalen van hoop te vinden zijn. Bekende en minder bekende christenen delen hun getuigenis en verhaal van hoop via blogs en video’s. Het platform biedt de zoekende Nederlander de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een e-coach of om een cursus te volgen. De belangrijkste boodschap is die van de Heer Jezus die oneindige hoop en eeuwig leven geeft. Het doel is dat iedereen de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Zie agape.nl/erishoop.


Petrus
Dit is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit magazine lees je persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Zo’n blad wil je niet missen. Het is gratis! Voor informatie en opgave zie: Petrus.protestantsekerk.nl.


In de maand februari is het thema van de Focuskringen ‘Deel van de gemeente’. Dit naar aanleiding van 1 Petrus 2, 1-10.


Op weg naar Pasen. Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Dan begint de 40dagentijd. Een tijd van vasten en bezinning als voorbereiding op Pasen. In de kerk besteden we daar aandacht aan. We dagen elkaar ook uit om thuis deze 40dagentijd bewust invulling te geven. Hier twee suggestie die jou of u daarbij kunnen helpen.

De Protestantse Kerk heeft een veertigdagenkalender uitgegeven met als titel ‘Ik ben er voor jou’. De rode draad in deze kalender is de barmhartigheid van Jezus en wat dat betekent voor ons vandaag. Dit wordt gedaan met behulp van de zeven werken van barmhartigheid (Matteüs 25). Elke week wordt één van de werken van barmhartigheid uitgediept. Deze kalender is voor € 1,00 te bestellen via de webwinkel. Zie:  https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/40dagentijd-kalender-2021/16200-0025/F6/79

Wie via kunst en creativiteit op een bewuste manier naar Pasen wil toeleven, wijs ik op ‘Online 40dagen kunstretraite. Zie: Online kunstretraite – Leef bewust toe naar Pasen in de veertigdagentijd.


Voor de jongeren

Speciaal voor jongeren is er de podcast JONG van de HGJB. 
https://www.hgjb.nl/JONG/?fbclid=IwAR3Lr2U5jL-f-SaUkdy-WubBV-5RcQO7uYMhZIvzIRG4aLQZ2PvFQP02vQ8 


Het februari thema
In de maand februari is het thema ‘Deel van de gemeente’. Dit naar aanleiding van 1 Petrus 2, 1-10. Petrus roept ons op om ons als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, de gemeente. Een aards-hemelse ontmoetingsplek waar God met ons is en wij, in Christus, met elkaar mogen zijn en samen met de ander.

Om over na te denken of samen over te praten. Hoe kunnen we de lampen brandende houden nu ‘samen met elkaar’ onder druk staat? Verken verbindende activiteiten. Ga er mee aan de slag. Geef suggesties en ervaring door aan het Focusteam, zodat we die ten bate van de gemeente kunnen inzetten.


Toerusting 2 februari 2021
Focus blok 6, gesprek 2. Thema: ‘Deel van de gemeente’. Bijbelgedeelte 1 Petrus 2, 1-10.

In dit blok gaat het over ‘vruchtdragen’. Als gelovigen en als christelijke gemeente.

Het eerste gesprek had een persoonlijke insteek. In dit gesprek gaat het over verbondenheid in de christelijke gemeente.

Ergens in Frankrijk stond/staat een oud klein kerkje. In dit kerkje is geen verlichting. Als je lid wordt van deze gemeente, krijg je een kaars. Als je naar de kerk gaat moet je die kaars meenemen. In de kerk zet je de kaars in een houder op de bank en steek je de kaars aan. Wat meer kerkgangers, wat lichter het in de kerk wordt.

Wat maakt dit verhaaltje duidelijk?

  1. De kracht van ‘elkaar’. Wat meer kerkgangers, wat lichter het in de kerk wordt.
  2. De kwetsbaarheid van ‘elkaar’. Als je niet komt is er minder licht. Dan zet je de ander in het donker. Je doet jezelf en de ander tekort.

Gemeentezijn is prachtig en sterk (ene kant), maar ook kwetsbaar (andere kant). Beide kanten komen ook naar voren in het Bijbelgedeelte.

Dit Bijbelgedeelte zit vol woorden en beelden uit het Oude Testament. De gemeente wordt vergeleken met een tempel, aards-hemelse ontmoetingsplek: God met ons. Wij in Christus met elkaar. Samen met de ander.

De eerste lezers van de deze brief werden door hun omgeving geminacht en vonden zichzelf klein en onbenullig. De apostel herinnert hen aan hun identiteit en wijst hen op hun (hoge) roeping en verantwoordelijkheid. God vindt hen belangrijk.

Jullie staan in een rijke traditie en zijn belangrijke mensen (vers 9).

Jullie hebben een belangrijke taak: de verdere (uit)bouw van Gods geestelijk huis en in het dagelijkse leven zijn jullie priesters. Die priesterlijke taak houdt in: God bij mensen brengen en mensen bij God en het goede blijven doen (5b;9). Kortom: Jullie zijn lichtdragers: met elkaar en met de ander.

Om samen met elkaar lichtdragers te zijn, heb je brandstof /olie nodig. Wat is in de gemeente de olie die de lampen brandende houdt? De liefde! Het vuur van de liefde kan door veel dingen op een laag pitje komen te staan of gedoofd worden. Daarom begint Petrus er mee om vuur-dovers aan te pakken. Leg die af (vers 1) Dat is een herinnering aan de doop. De oude mens uit, de nieuwe mens aan.

Waardoor gaat het vuur branden, de liefde stromen? Door je niet blind te staren op de omstandigheden, maar naar Christus te kijken (3-4). De ervaring van Gods liefde voor jou, geeft liefde voor elkaar, de ander en jezelf. Die liefde is gebaseerd op het feit dat God voor ons is (verzoening), maar ook met ons is. Elke dag. Tot aan de voleinding der wereld.

Petrus heeft het vervolgens over levende stenen. Dat zijn stenen die doordrengt zijn van Pasen. Hij roept zijn lezers op om zich als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, waarvan Christus fundament en hoeksteen is.

Wat leert dit beeld ons met betrekking tot de christelijke gemeente?

-Geloven doe je niet in je eendje, maar samen. Met elkaar. Je maakt deel uit van een groter  geheel.
-Je hebt elkaar niet uitgekozen, maar bent aan elkaar gegeven.
-Iedereen is uniek. Elke steen is anders, ook al lijken ze soms veel op elkaar.
-De kracht van met ‘elkaar’. Samen sta je sterker, geef je meer licht.
-De kwetsbaarheid van afname van ‘elkaar’.
-Samen met elkaar is een wederkerige relatie. Jij kunt van de ader leren en de ander van jou. Je vormt elkaar door met elkaar het leven en de verhalen te delen.

Tenslotte. In vers 5 gaat het over geestelijke offers: gebeden, lofprijzing en dankzegging. In vers 9 gaat het er over dat de gelovigen niet alleen ‘iets’ moeten offeren, maar bovenal zichzelf (Rom 12,1). In vers 5 gaat over het binnenwerk in de gemeente, in vers 9 over het werk naar buiten. Beide horen bij elkaar. We gaan van binnen naar buiten. Van buiten naar binnen, maar het gaat om buiten.

Voor het gesprek.
Waarom is het een voorrecht om christen te zijn en om bij de christelijke gemeente te mogen behoren?

Deel momenten waarin je Gods goedheid hebt ervaren. Dat God niet alleen voor je is, maar ook met je was/is. Wat was de impact van deze ervaring voor je geloof en roeping. Het Heilig Avondmaal is bedoeld als verdiepende ervaring dat God niet alleen voor ons is, maar ook met ons? Ervaar je dat ook zo? Wat beleef je bij de viering van het avondmaal? Hoe bereid jij je daarop voor?

Hoe kunnen we de lampen brandende houden nu ‘samen met elkaar’ onder druk staat? Verken verbindende activiteiten. Ga er mee aan de slag. Geef suggesties en ervaring door aan het Focusteam, zodat we die ten bate van de gemeente kunnen inzetten.

‘Samen met elkaar’, dat is een wederkerige relatie. We kunnen veel van elkaar leren. Ga vanuit oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid een onderzoekend gesprek aan met iemand die je niet kent of iemand die over bepaalde dingen heel anders denkt dan jij.

Hoe merkt onze omgeving dat wij God loven en voor hen bidden?


 

albertFocus op Jezus