Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

op donderdag, 13 juni 2019

Zondag 30 juni is er om 10:00 uur een gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw.

De kerkdienst vindt plaats in de Dorpskerk, Koningshof 3 in Pijnacker. Er is dus geen dienst in Kerk Delfgauw, de Acker en de Ontmoetingskerk.

Voorgangers zijn ds. Treuren, ds. de Jong, en ds. Stigter.
Het koor Voice of Praise verleent medewerking aan deze viering.

Met het houden van deze gezamenlijke dienst spannen we ons in om de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft (Efeziërs 4 vers 3).

RobertGezamenlijke dienst in de Dorpskerk