In memoriam Adri Mol

op zondag, 16 juli 2023

Vrijdag 23 juni j.l. is Adri Mol overleden. Precies 6 maanden nadat bij hem maagkanker werd geconstateerd. Hij is 80 jaar geworden. Adri was een diep gelovige man. Uitgebreid praten over het geloof was voor hem lastig. Hij zag zichzelf als een zoeker. Hij liet zich wel makkelijk raken: door woorden, beelden, liturgische handelingen.

Adri was een man met een warm hart voor de plaatselijke oecumene. Hij is secretaris geweest van de Interkerkelijke Werkgroep Pijnacker (IWEP) later het Beraad van Kerken. Vanuit deze club mensen is door zijn toedoen de Stichting Christelijke Terminale Zorg ontstaan. Tegenwoordig heet het ‘Vrijwilligers Terminale Zorg’ en is het ondergebracht bij SWOP.

Adri bloeide steeds meer open richting onze wijkgemeente. Hij werd lid van Bijbelkringen en nam taken op zich: lector en gastheer bij de Open Kerk.

Hun trouwtekst (‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen’, 2 Korinthe 13,13) was dragend voor hem. En ook de zegen en zegenen had voor hem grote betekenis.

Hij benadrukte: de zegen is geen wens, maar een gave. God is met ons / mij. Dat riep bij hem het beeld op van een koepel, een paraplu. Die koepel van Gods zegen gaf hem kracht om te blijven geloven hopen en liefhebben. Kracht om niet weg te kijken, maar de ernst van zijn situatie onder ogen te zien, te verwoorden en daarin te acteren. Kracht om leven toe te voegen aan de dagen die hem geschonden werden. Kracht om tot het einde in verwondering te leven. Hij verwonderde zich er over dat uiteindelijk alle blokjes toch in elkaar vielen. Dat gaf hem innerlijke vrede en maakte hem dankbaar. Zo is Adri vredig ingeslapen. De uitvaartdienst en de crematie hebben vrijdag 30 juni j.l. plaatsgevonden.

Ds. Jelke de Jong.

albertIn memoriam Adri Mol