In memoriam Adriana Hofman-Zwijnenburg

op zaterdag, 02 april 2022

Maandag 28 maart 2022 is op 93 jarige leeftijd overleden Adriana Hofman-Zwijnenburg (Adri). Sinds 31 oktober 1981 was zij weduwe van de heer F. W. Hofman. Haar roots lagen in Gouda. Daar lag ook haar hart: bij de stad en bij de kerk, de St. Jan. Adri is een kleine 30 jaar getrouwd geweest. Ruim 40 jaar was ze weduwe. Ik herinner mij Adri als een kleine, dappere en sterke vrouw. Niet alleen lichamelijk sterk, maar ook een vrouw met een sterke persoonlijkheid. Een vrouw die van aanpakken weet. Ze was vriendelijk, maar zei ook onomwonden waar het op stond. Tussen haar en haar kinderen en kleinkinderen was een ‘boven gemiddelde band’ ontstaan. Zij herinneren zich hun moeder en oma als een dienstbare vrouw die zichzelf wegcijferde. Een vrouw die alles voor hen overhad. Adri was betrokken bij het beheer en het uitlenen van boeken in de bibliotheek van de Schakelaar. Ze zat in het bestuur van ‘Lief en leed’. 

Adri was een betrokken lid van onze wijkgemeente. Ze was een gelovige vrouw en  een tevreden mens. Dankbaarheid was de grondtoon van haar (geloofs)leven. In de dankdienst voor haar leven (donderdag 31 maart) hebben we stilgestaan bij haar trouwtekst: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalm 119, 105). Adri was een vrouw van het Woord. De Bijbel was belangrijk voor haar. Ze probeerde te leven naar de regels van de Thora. Ze was graag bij de uitleg van het Woord in de zondagse erediensten. En Jezus, het vleesgeworden Woord, was haar Heer en Heiland. De grond van haar bestaan. Vanuit dankbaarheid leefde ze in vertrouwen. Vertrouwen op God en op zijn Woord. Haar ontzielde lichaam is begraven op de begraafplaats Koningshof.

Ds. Jelke de Jong.

albertIn memoriam Adriana Hofman-Zwijnenburg