In memoriam Adriana Maria Francijna van der Velden-Hartman

op woensdag, 30 oktober 2019

Dinsdag 8 oktober is op 79 jarige leeftijd overleden Adriana Maria Francijna van der Velden-Hartman (Addy). Ze was echtgenote van Jan van der Velden, Louise de Colignystraat 2. Addy was van huis uit verpleegster. Voor anderen zorgen, dat is aan haar blijven kleven. Haar man, kinderen en kleinkinderen zien op haar terug als een zorgzame vrouw. Iemand die altijd klaarstond om iemand te helpen, te ondersteunen, te bemoedigen, te (ver)zorgen. Ze was ook een heel sociale vrouw. Een mensen mens. Ze ging soms boodschappen doen om mensen te ontmoeten. Dat sociale blijkt ook uit de vele clubjes waar ze deel van uit maakte. Addy was een gelovige vrouw. In de dienst van Woord en Gebed (dinsdag 15 oktober) lazen we Psalm 23 (De Heer is mijn Herder) en Lucas 10, 38-42 (Marta en Maria). 

Addy wist zich, door het geloof in Jezus Christus, een kind van de Vader en schaap van Gods kudde. Ze was meer het type Marta dan Maria. Haar liefdedienst was doordrenkt van herderlijke zorg. Ze had daarin trekken van Jezus. Dit dominante beeld kantelde soms. En zeker in de laatste fase van haar leven. De herder werd een kwetsbaar schaap. Ze was nu meer Maria dan Marta. Stil en ingetogen. Naar binnen en boven gekeerd. Soms stond ook in deze fase de Marta weer op. Een bijzonder lieve vrouw is van ons heengegaan. Geve God sterkte en troost aan Jan, haar man, aan de kinderen en kleinkinderen, ja aan iedereen die rouwt om haar overlijden.

Ds. Jelke de Jong. 

albertIn memoriam Adriana Maria Francijna van der Velden-Hartman