In memoriam Adriana Martina de Jager-van Herk

op donderdag, 02 juni 2022

Vrijdag 20 mei j.l. is in Berkhout overleden Adriana Martina de Jager-van Herk, Aad.

Velen kennen haar als Adrie. Zo liet zij zich de laatste jaren vaak aanspreken. Sinds 2006 was zij weduwe van David de Jager. Ik heb Aad leren kennen als een lieve en zachtaardige vrouw, maar ze had ook hoekige en strijdbare kanten en standvastige opvattingen.

Het was lichamelijk een kwetsbare vrouw. Aad is in haar leven veel ziek geweest. Vaak had ze lichamelijke klachten. Ze was kwetsbaar, maar toch ook heel sterk. Ze is 92 jaar geworden. Aad was een huisvrouw pur sang. Alles moest er netjes uitzien. Ze hield van poetsen, maar ze ging niet op in haar huishouden. Sloot zich niet op in haar huis. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Ook in de kerk.

Voor mij hoorde Aad bij de ‘stillen in den lande’. Ze was in onze wijkgemeente onopvallend aanwezig. Voor mij betekende dat dat ik er steeds alert op moest zijn om haar niet uit het oog te verliezen. Gelukkig had Heleen de Vries als pastoraalmedewerker goed en open contact met haar. Kort voor haar overlijden hebben Peter en Heleen de Vries haar in Berkhout opgezocht. Aad was een gelovige vrouw. Ze had niet veel taal tot haar beschikking om er over te praten, maar het zat wel diep. Dat kon je merken. Ze had een rotsvast vertrouwen op God. Op de rouwcirculaire zijn twee verzen uit Psalm 46 afgedrukt: ‘God is voor mij een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrees is niet’.

In de afscheidsdienst, woensdag 25 mei, stonden we stil bij Matteüs 28,20: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. Haar ontzielde lichaam rust in de dodenakker, de begraafplaats Koningshof. In afwachting op de dag van Jezus’ wederkomst.

Ds. Jelke de Jong.  

albertIn memoriam Adriana Martina de Jager-van Herk