In memoriam Arie Gravesteyn

op zaterdag, 12 februari 2022

Vrijdagmorgen 4 februari j.l. ontvingen we het bericht van het overlijden van Arie Gravesteyn. Hij is 85 jaar geworden.

Sinds februari 2021 was hij weduwnaar van Riet Gravesteyn-Hagedoorn. Arie was een uniek mens. Een hele eigen persoon. Altijd bezig. Het was een man met een warm hart, betrokken op mensen. Hij had ook een grote liefde voor planten en bloemen enhield van dieren. Arie praatte graag en maakte met iedereen en praatje, maar stond niet altijd open voor het verhaal van de ander. Hij was zelfstandig en zelfredzaam. De fiets bracht hem overal waar hij naar toe wilde. Toen hij een rollator nodig had, nam hij die mee in zijn kar achter de fiets. Toen hij echter in een rolstoel belandde, werd zijn mobiliteit en zelfredzaamheid aanzienlijk minder. Hij werd afhankelijk van anderen, maar heeft zich nooit afhankelijk gemaakt van de mening van mensen. Hij had een hele eigen mening over o.a. orde, netheid en kwaliteit. Arie was een gelovige man. Hij had een grenzeloos vertrouwen in God. In de dienst van Woord en Gebed stonden we stil bij Psalm 73. Op de rouwcirculaire stonden namelijk woorden uit deze Psalm afdrukt: ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat en mij in Uw heerlijkheid opgenomen’.

Gods liefde voor hem hielp Arie om steeds weer in het reine te komen met God, met zichzelf en met de mensen om hem heen. Daardoor is hij niet verbitterd geraakt. Daardoor kon hij steeds weer in verbinding komen en blijven: met zichzelf, met de mensen om hem heen en met God. De liefde van God in Christus hield hem staande. De Here heeft zijn kind thuis gehaald. Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Zijn ontzielde lichaam is begraven op de begraafplaats Koningshof.

Ds. Jelke de Jong.

albertIn memoriam Arie Gravesteyn