In memoriam Cornelis Valk

op dinsdag, 23 november 2021

Dinsdag 9 november is Cornelis Valk overleden. Hij is 95 jaar geworden. Sinds september 2009 was hij weduwnaar van Maria Willemina Valk-Visser. In de afscheidsdienst (18 november) stonden we stil bij hun trouwtekst: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5,7 NBG). Deze tekst is dragend, inspirerend en richtinggevend geworden en geweest gedurende zijn verdere leven. Het geloof was voor hem belangrijk. ‘Ik kan niet zonder het geloof’. Hij was actief bij de kerk betrokken. Cees had ontzag voor God. Hij wist zich afhankelijk van God. Inhoudelijk werd zijn geloofsrelatie gekenmerkt door een sterk vertrouwen. ‘Ik heb nooit getwijfeld’. Cees was een dankbaar mens. Plezierig om mee om te gaan. Altijd positief gestemd. Hij maakte zich geen zorgen en was niet bang. Ook niet voor de dood. ‘Ik weet wat mij te wachten staat’.

De dichter van Psalm 131 zegt het zo: ‘Niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij’. Dat was Cees ten voeten uit.

Cees was niet een man op de voorgrond. Ook niet iemand boven de ander, maar mens onder de mensen. Vriendelijk. Toegankelijk. Sociaal. Altijd in voor een praatje of een grapje. Niet complex. Enkelvoudig. Flexibel. Een mens met een gezond aanpassingsvermogen. Geen kameleon. Cees hield van zingen. Hij had daarbij een grote bandbreedte. Van Johannes de Heer, via Evangelische Liedbundel en het Liedboek tot Sela. De laatste fase van zijn leven was niet eenvoudig. Op zijn tijd heeft de Heer zijn kind thuis gehaald. Zijn gestorven lichaam is bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Koningshof.

Ds. Jelke de Jong   

albertIn memoriam Cornelis Valk