In memoriam Elizabeth Harteveld-Valkenburg

op donderdag, 03 oktober 2019

In memoriam

Donderdag 12 september 2019 is op 78 jarige leeftijd overleden Elizabeth Harteveld-Valkenburg (Bep).

Sinds 1998 was zij weduwe van Aad Harteveld. Bep is geboren in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Ze was een intelligente vrouw. Op school scoorde ze hoge cijfers. Ze ging als secretaresse werken op een notariskantoor. Zij trouwde met Aad Harteveld. In hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Willem, Gea en Anja.

De ziekte van Aad trok een stevige wissel op hun gezin en (tuinders)bedrijf. Na het overlijden van Aad was Bep in staat om de draad van het leven weer op te pakken. Ze wandelde en fietste graag. Ze ging overal heen. Ze was ook reislustig en hield van breien, lezen en zwemmen. Ze had verschillende vriendinnenclubjes. Ze was voorzitster van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging ‘Passage’ en vrijwilligster bij Terre des Hommes.

In onze wijkgemeente was ze o.a. pastoraal medewerkster, lid van een Gemeente Groei Groep en deelneemster van Ons Honk. Bep was een bescheiden vrouw. Terughoudend. Niet op de voorgrond. Niet dominant. Geen flapuit. Iemand typeerde haar als volgt: ‘Het was een warme en liefdevolle vrouw met een stilte in en om haar heen.

In die stille momenten dacht ik: ‘Wat gaat er door je heen?’ Bep was een gelovige vrouw. De laatste jaren waren vanwege psychisch en lichamelijk lijden zwaar. In de afscheidsdienst (18 september) stonden we o.a. stil bij Psalm 139. God kende en doorgronde haar en zal haar blijven gedenken. 

Ds. Jelke de Jong.   

albertIn memoriam Elizabeth Harteveld-Valkenburg