In memoriam Gerard Weijgertse

op zondag, 11 augustus 2019

Dinsdag 9 juli is Gerard Weijgertse overleden. Hij is 86 jaar geworden en was weduwnaar van Toos Weijgertse-Drop. Hij werd geboren in 1932 in Oude Leede als zesde van negen kinderen. Zijn vader was timmerman. En Gerard trad in die voetsporen. En hij wist daarin zichzelf omhoog te werken. Hij werd onderhoudsman bij de woningbouwvereniging. En uiteindelijk hoofd van de technische dienst. Toen hij daar 25 jaar werkzaam was, kreeg hij zelfs een koninklijke onderscheiding vanwege zijn trouwe dienst. Maar ook naast zijn werk was hij een druk bezet man. Hij richtte de muziekschool in Pijnacker op. Hij was betrokken bij muziekvereniging Excelsior. Hij speelde zelf trompet. Zijn kinderen werden ook gestimuleerd om hun muzikale talenten te ontwikkelen. Maar als ze die niet bleken te hebben, mochten ze gelukkig ook weer stoppen.

Ook in de kerk kon hij zijn muzikale talent inzetten. Met dhr. Poot op het orgel begeleidde hij de gemeentezang op de trompet. En hij zette zijn talent ook op allerlei andere manieren in voor de kerk. Hij is twintig jaar diaken geweest. Hij kreeg een oorkonde voor 33 jaar communiceren over de collectedoelen in het kerkblad en het afstorten van de collecte opbrengsten. Hij was betrokken bij het archief in de Dorpskerk. Hij reed mensen naar de kerk die minder mobiel waren. Hij was betrokken bij de oud papier inzameling ten bate van de kerk. Hij regelde de kerktelefoon voor mensen die aan huis gebonden met de kerkdienst wilden meeluisteren. In de vakanties was hij ook nog koster. Kortom: hij was altijd bezig.

Hij had zijn eigen methode om al die bezigheden in één leven te kunnen combineren. Zoals Toos zei: hij is geprogrammeerd. Naast die regelmaat was er nog een grote kracht in zijn leven: zijn geloof.

In de gedachtenis dienst op maandag 15 juli lazen we een gedeelte uit Filippenzen 4, waaronder hun trouwtekst: 19Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in ?Christus? Jezus.

Uit deze tekst spreekt een basis vertrouwen. Vertrouwen dat God voor je zorgt, wat je ook in het leven overkomt. Een vertrouwen op Gods genade. Zelfs de dood wordt door die rijkdom teniet gedaan. Jezus heeft ons vrijgekocht uit de dood, toen Hij stierf aan een kruis en weer opstond uit de dood. Eenieder die op Hem vertrouwt, mag Hem zijn vriend noemen. In dit leven. En in het leven hierna. Daar mogen we troost uit putten. Jezus staat voor ons garant.

ds. R. Stigter.

albertIn memoriam Gerard Weijgertse