In memoriam Johannes Bazuin

op donderdag, 20 juni 2019

Donderdag, 30 mei, Hemelvaartsdag zongen we in De Acker tijdens de dienst o.a. ‘Al heeft Hij (Jezus) ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind’.

In de voorbede noemden we o.a. de naam van Jo Bazuin. Op de middag van die dag is hij van ons heengegaan. Johannes Bazuin was de echtgenoot van Mien Bazuin-Dijkshoorn. Hij is 90 jaar geworden.

Jo was met hart en nieren een tuinder. Zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen zien op hem terug als een stille en zwijgzame man, maar zeer zorgzaam. Een wijze man die altijd met raad en daad voor hen klaarstond. Jo was een dankbare man. Hij was blij met zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hij genoot van hen.

Jo speelde graag een potje dammen met zijn kleinkinderen. Hij was een gelovige man. Hij had een rotvast vertrouwen op God. In de dankdienst voor zijn leven op donderdag 6 juni lazen we Psalm 23 en een aantal verzen uit Johannes 10.

Zijn ontzielde lichaam is begraven op de begraafplaats bij de Dorpskerk.

Ds. Jelke de Jong.

albertIn memoriam Johannes Bazuin