In memoriam, Klazina Huibertina Rodenburg-Zonneveld

Op zondag 9 juni is overleden onze zuster Klazina Huibertina Rodenburg-Zonneveld in de leeftijd van 96 jaar. Ze werd geboren op 27 mei 1928 in Naaldwijk. Ze groeide op in Naaldwijk en kwam later voor de liefde naar Pijnacker. Ze trouwde met Anton Rodenburg en het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen. Het leven van Ien was niet zonder zorgen: één van haar kinderen overleed in zijn tienerjaren en ze moest te jong afscheid nemen van haar man. Toch vond ze een weg vooruit, in het vertrouwen dat haar God en Vader voor haar zorgde en ze niets tekort zou komen. Dat gaf haar moed en rust om ook in het laatste van haar dagen te leven met de dag, en zich geen zorgen te maken. De begrafenis was vrijdag 14 juni. In de dienst die daaraan voorafging lazen we zowel psalm 121 als woorden van Jezus uit Matteüs 6: ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.’ Prachtig eigenlijk, dat vraag en antwoord in één leven klinken. Waar komt mijn hulp vandaan? Bij de God, die voor mij zorgt en over mij waakt. Met die woorden hebben wij God gedankt voor haar leven, in het vertrouwen dat haar echte leven nu pas begint.