In memoriam Maartje Rodenburg-Poot

op donderdag, 20 juni 2019

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) is overleden Maartje Rodenburg-Poot. Sinds 23 maart 2017 weduwe van Jan Rodenburg. Maap is 87 jaar geworden.

Ik herinner mij haar als een wilskrachtige vrouw, een doorzetter. Maap was dienstbaar, gericht op de ander. En daarmee samenhangend: ze was sociaal en vriendelijk. Altijd in voor een praatje. Maap eiste niet veel op voor haarzelf, cijferde zichzelf weg. Ze was met kleine dingen tevreden. Het was een zorgzame vrouw. Het geloof was voor haar belangrijk, dragend ook.

Het einde van haar leven kwam plotseling en verliep snel. Ook toen wist zij zich gedragen door God. Maap was een meelevend gemeentelid van onze wijkgemeente. Vanaf het moment dat Jan en Maap in Pijnacker kwamen wonen, hebben ze zich voor onze wijkgemeente ingezet. Maap zocht verdieping van haar geloof. In dat kader nam ze deel aan de Alphacursus. Het geloof was verankerd in haar hart, daardoor werd in haar leven iets zichtbaar van de gezindheid van Christus.

In de dankdienst voor haar leven, donderdag 6 juni, hebben we daarbij stil gestaan. Dit naar aanleiding van Filippenzen 2, 1-4. Haar gestorven lichaam is begraven op de begraafplaats Koningshof.

Ds. Jelke de Jong.

 

albertIn memoriam Maartje Rodenburg-Poot