In memoriam Margaretha Rodenburg-van Wijk

op maandag, 16 december 2019

Zondag 8 december is op 89 jarige leeftijd overleden Margaretha Rodenburg-van Wijk (Gré). Sinds 16 december 2018 weduwe van Siem Rodenburg.

Voorafgaande aan haar opname in de Bieslandhof woonde zij aan Mr. Dr. van den Helmlaan 81. Gré is geboren te Berkel en Rodenrijs. In het gezin van herkomst was zij de tweede dochter. In 1957 trouwde ze met Siem Rodenburg. Hun trouwtekst luidde: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Psalm 127,1).

De Psalmen waren belangrijk voor Gré. Ze las er graag en veel uit. De Psalmen waren voor haar tot troost en kracht. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Cees, Ageeth en Marijke. Haar kinderen zien op haar terug als een zorgzame moeder die het beste met hen voor had. Ze was vriendelijk en nabij, maar soms ook tegenover. Dan was ze minder vriendelijk. Ze was behulpzaam en sociaal. Altijd in de weer met het maken en herstellen van kleren. Jaar en dag ging ze de deuren langs met een collectebus voor goede doelen of met de Generale Kas. Haar hobby’s waren o.a. boeken lezen en bloemstukjes maken. Gré was een gelovige vrouw.

Haar belijdenistekst vormde de rode draad in haar leven. ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens’ (Openbaring 2, 10b). In de dankdienst voor haar leven (vrijdag 13 december) stonden we stil bij deze tekst. Door Gods kracht is Gré trouw gebleven: aan het geloof, aan de kerk, aan God. Nu is zij bij God en draagt ze (uit genade) de kroon des levens. Haar ontzielde lichaam is begraven op de begraafplaats bij de Dorpskerk. We bidden om troost en kracht voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle anderen die in verdriet zijn vanwege haar overlijden.

Ds. Jelke de Jong. 

albertIn memoriam Margaretha Rodenburg-van Wijk