In memoriam Nicolaas Rensen

op zaterdag, 02 april 2022

Na ruim tien jaar aan verschillende, steeds benauwder makende longziekten te hebben geleden, is aan het leven van Nicolaas, -bij zijn roepnaam: Nico-, Rensen een einde gekomen. Hij is 62 jaar geworden.

Zijn wortels liggen in Pijnacker. Hij werd geboren aan de Kerkweg en groeide op in het gezin van Aad en Shane Rensen in wijk Noord. Nico was sociaal en gastvrij. Van zijn Indische moeder leerde hij koken; rijsttafels waren zijn specialiteit. Hij leidde een kleinschalig leven maar had vele interesses. Naar zijn beide ouders was hij heel zorgzaam. Een neefje van hem woonde elf jaar bij hem in huis. Nico was ook eigenzinnig, gehoorzamend aan eigen innerlijke wetten.

Toen hij steeds zieker werd heeft hij dat moedig gedragen. Eerst hopend en biddend om een wonder en om uitstel. Later berustte hij en groeide hij toe naar het einde. We lazen uit Lucas 22. In de Olijfhof worstelt Jezus met zijn vader, een engel geeft hem kracht. Daarna breekt het angstzweet hem uit. Nico is ervoor bewaard gebleven teleurgesteld en verbitterd te raken. Hij heeft de moed gekregen het kruis van de dood op zich te nemen en is met verwachting ingeslapen.

We wensen zijn zus Henny die hem intensief geholpen heeft, zijn vader Aad voor wie dit intens verdrietig is en alle anderen die van Nico houden de kracht toe die Jezus ons geven wil. Moge Nico’s gedachtenis tot zegen zijn!

Ds. Treuren

albertIn memoriam Nicolaas Rensen