In memoriam Paul Karel Mak

op woensdag, 12 oktober 2022

Ergens in de vroege morgen van zondag 18 september 2022 is Paul Karel Mak overleden. Karel is 64 jaar geworden. Karel was sportief. Hij hield van fietsen, schaatsen, wandelen, skiën en basketbal. Hij hield van de bergen. Vele jaren heeft hij tijdens zijn vakanties rondgelopen in de bergen. Zijn liefde voor de bergen was een redenen om Psalm 121 in de dankdienst voor zijn leven te lezen en als uitganspunt te nemen voor de overdenking.

Karel had veel hobby’s, hij had een brede belangstelling en veel parate kennis.  

Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel, was trouw en vasthoudend. Hij was een gelovige man. Kerkelijk (plaatselijk, regionaal en landelijk) zeer betrokken. Altijd tot dienst bereid. In het geloofsgesprek niet dominant. In zijn geloofsovertuigingen standvastig. In zijn geloofsijver gunnend. Hij verlangde er naar dat iedereen Jezus leerde kennen. Daarom vond hij het belangrijk dat de communicatie van het evangelie in begrijpelijke taal plaatsvond. 

Karel was een man met een rotsvast vertrouwen op God. Daarin was hij voor anderen tot een voorbeeld. Hij zei van zichzelf dat hij een kinderlijk eenvoudig geloof had. Zijn vertrouwen op God stempelde ook zijn dienstwerk. Zijn overtuiging was: ‘De kerk is van God. Niet van mij. God zorgt voor zijn kerk’. 

Karel heeft een kleine 20 jaar zich intensief ingezet voor wijkgemeente De Acker. Met Pinksteren hebben we afscheid van hem genomen als ouderling. Voor die dienst mocht hij een lievelingslied opgeven. Hij koos Psalm 25: 2. Hij herkende zich in dit couplet. Al lezend en zingend herkennen wij Karel in dit couplet. 

Het overlijden van Karel is een groot gemis voor Petra, Klaas en Willianne Krijgsheld. Karel was hun maatje, steun en toeverlaat. Het is ook een groot gemis voor onze wijkgemeente en voor de centrale gemeente. 

Moge alles waarin hij God diende en de kerk tot ons blijven spreken nu hij gestorven is. 

Ds. Jelke de Jong.

albertIn memoriam Paul Karel Mak